Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jaunzeme - Portnaja Diāna

Raksta ID: 597
Atjaunināts: 21 jūlijs, 2017
Ērģelniece, pedagoģe
Dzimusi 1979.gada 2.jūlijā  Balvos. Laikā no 1986. līdz 1994.gadam paralēli mācībām Balvu 1.vidusskolā apmeklē Balvu bērnu mūzikas skolu, kur apgūst klavierspēli pie pedagoģes  Ivetas Bērziņas. Tālāk - no 1994. līdz 1999.gadam seko studijas Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas koledžā (tagad - mūzikas vidusskolā) pie klavierspēles pedagoģes Irinas Kulakovas. No III kursa tiek uzsāktas fakultatīvās nodarbības ērģeļspēlē  pie pasniedzējas Bernadetas Everses. Šai laikā arī nostiprinās patiesa aizraušanās ar ērģeļspēles apguvi, un dzimst apņemšanās turpināt studijas tālāk tieši ērģeļspēlē.
1999.gadā Diāna Jaunzeme veiksmīgi iztur iestājeksāmenus Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Rīgā, kuru absolvē 2005.gadā. Tiek iegūts ērģeļspēles bakalaura un  maģistra grāds ievērojamā koncertērģelnieka un profesora Tālivalža Dekšņa klasē, bet koncertmeistara iemaņas tiek izkoptas pasniedzēju Lilitas Ozolas un Vitas Kalnciemas vadībā. Paralēli studijām Diāna aktīvi koncertē gan Rīgas, gan arī attālākās Latvijas baznīcās (tai skaitā arī Balvu evanģēliski luteriskajā baznīcā 2004. un 2005.gadā), kā arī spēlēti dievkalpojumi Salacgrīvas un Saulkrastu evanģēliski luteriskajās baznīcās.
Studiju laikā tiek apmeklētas dažādas starptautiskās ērģeļspēles meistarklases Lietuvā, Holandē, Zviedrijā un Spānijā, kur  ievērojamu pedagogu  lekcijās un praktiskās nodarbībās bija iespēja apgūt vēsturisku instrumentu īpatnības, papildināt repertuāru un spodrināt ērģeļspēles tehniku un iemaņas. Tiek izmēģināta varēšana arī starptautiska līmeņa konkursos - 2001.gadā  7.Starptautiskajā  Hanzas pilsētu ērģelnieku konkursā Holandē tiek iegūta 1.vieta, 2003.gadā M.K.Čurļoņa Starptautiskajā ērģelnieku konkursā Viļņā iegūta speciālbalva par labāko lietuviešu laikmetīgās ērģeļmūzikas interpretāciju.
Diāna regulāri koncertē dažādos koncertprojektos ar koriem, tos pavadot ārzemju koncertos Polijā, Austrijā , Ungārijā u.c.  
Kopš  2001.gada Diāna Jaunzeme strādā par klavierspēles pedagogu Rīgas 3.mūzikas skolā. kopš 2003.gada - Ķekavas mūzikas skolā. No 2006.gada augusta pilda Rīgas Doma otrā ērģelnieka pienākumus, sniedz koncertus un spēlē Rīgas Doma ērģeļu demonstrējumus tūristu grupām. Diāna piedalās "Saulkrastu ērģeļmūzikas dienu" koncertu organizēšanā, ir ikgadējā "Latgales ērģeļu dienu" dalībniece (2017.gadā arī Balvu evanģēliski luteriskajā baznīcā). Kopš 2015.gada muzicē ērģeļu duetā "Rīga organum duo". 2011.gadā izdots CD "Ave Maria" sadarbībā ar kontrtenoru Sergeju Jēgeru.
Kopš 2013.gada ir Diāna Jaunzeme - Portnaja.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no D.Jaunzemes personīgā arhīva: pie Limbažu evangēliski luteriskās baznīcas ērģelēm 2008.gada augustā; ērģelnieku nodaļa Rēzeknes mūzikas koledžā 1996.gadā (Diāna pirmā no labās puses); Balvu mūzikas skolas 40 gadu jubilejas koncertā kopā ar vijolnieci Kristīni Zeltkalni-Voiku; pie vēsturiskajām baroka ērģelēm Cvolā (Holandē) 2001.gadā; pie Rīgas Doma ērģelēm pēc bakalaura koncerteksāmena 2003.gadā; pie ērģelēm Šveicē 2007.gadā
Raksta ID: 597
Atjaunināts: 21 jūlijs, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2133
Ievietots:: 14 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 jūlijs, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovskis Staņislavs
b Boža Aina
b Jangblūde Dace (dzim.Kaša)
b Jūsmiņš Aloizijs
b Jēkabsone Laura
b Jēkabsons Arnolds
b Kļaviņš Jānis
b Logins Francis
b Matīss Tālis
b Mežore Sandra
b Mētra Olīvs
b Namsons Antons
b Skulte Ādolfs