Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu Tautas teātris

Raksta ID: 594
Atjaunināts: 14 septembris, 2015
Vairāk kā simts gadu laikā teātrim bija dažādi periodi - aktīva, aizrautīga darba gadi un arī "klusās" sezonas. Lielā Tēvijas kara laikā nodega Tautas nams, tikpat kā nebija arī pašas pilsētas. Mēģinājumi un izrādes notika skolā skolotājas Olgas Kantes vadībā. Aktieri galvenokārt bija skolotāji un vecāko klašu audzēkņi. Izrādes iestudēja Pēteris Lūcis, Jānis Simsons, Kristaps Linde, Tālis Matīss. Jaunatnes ceļojošā teātra režisora J.Sproģa vadībā notika teātra kursi, lai dalībniekus „labāk iepazīstinātu ar tēlošanas mākslu”.
Kopš 50. gadu vidus teātris darbojas Kultūras namā. Darbīgi teātra dzīvē bija sešdesmitie gadi režisora Jāzepa Turka vadībā. 70-to gadu sākumā izrādes iestudēja režisore Anna Arnicāne (tagad Pauliņa). 1972.gadā, mācoties režiju toreizējā J.Vītola Latvijas valsts konservatorijā, uzsāka darbu ar jauniešiem tagadējā teātra režisore Vaira Resne. Kopš tā laika vienmēr Balvu teātrī darbojas arī teātra studija, kur jaunie aktieri apgūst aktiermeistarības pamatus.
Vairāki simti cilvēku šo gadu gaitā ilgāku vai mazāku laika posmu bijuši Balvu teātra aktieri. Daudzu balveniešu dzīvē darbošanās teātrī ir bijis īpaši „krāsains” dzīves periods. Citam nejaušība, citam viena loma, citam daudzi gadu desmiti ļoti būtiska dzīves sastāvdaļa.
Daudzās mūsu teātra aktieru – Selgas Teilānes, Rafaela Teilāna, Dainas Pariss, Laimoņa Pretiča, Raimondas Kravales, Jāņa Kravaļa, Ineses Laizānes, Māra Laizāna, Rutas Cibules, Modra Ziediņa, Andra Ločmeļa, Andra Tjunīša, Andreja Baranovska, Vitas Romanovskas, Modra Romanovska, Aivja Ambarova, Harija Brokāna, Līgas Korlašas, Aivja Zāģera un citu aktieru atveidotās lomas bijušas augstā mākslinieciskā kvalitāte, kas izpelnījušās gan skatītāju, gan teātra kritiķu atzinību.
Aspazija, R.Blaumanis, A.Brigadere, E.Vulfs, A.Upīts, J.Švarcs, F.Šillers, G.Mistrāla, Š.Bodlērs, Dž.B.Prīstlijs, Ž.Anuijs, H.Ibsens, M.Tvens, A.Čehovs autori, kuru darbus iestudējot augusi teātra aktieru meistarība.
Izrādes iestudējuši teātra aktieri I.Oplucāne, M.Laicāne, A.Ločmelis, I.Supe, M.Castrova, L.Korlaša.
Komponisti S.Mence, K.Krievkalns, A.Godiņš, A.Tjunītis, I.Supe, E.Salmanis, U.Savickis, scenogrāfi Z.Buliņš, I.Uļjanoviča, Ģ.Muižnieks, O.Trusova, E.Teilāne, I.Ūbele, kostīmu māksliniece R.Kravale, gaismotāji un skaņu operatori K.Resnis, I.Saide, M.Lāpāns, G.Laicāns ir daudz spēka un mīlestības veltījuši katrai jaunai teātra izrādei.
 /pēc V.Resnes sagatavotās informācijas/

Vēl daži fakti par kolektīvu:

Pirmā teātra izrāde domājams bijusi 1904.gadā – vai nu N.Gogoļa „Precības” vai R.Blaumaņa „Zagļi”.
A.Upīts „Laimes lācis” 1986.gads, teātrim piešķīra Tautas teātra nosaukumu
Ž.Anuijs „Antigone” Rīgā, Dailes teātra kamerzālē „Gada izrāde 1999”
A.Čehovs „Bildinājums”, iegūta 2.vieta amatierteātru skatē „Gada izrāde 2001”
A.Čehovs „Ragana”, prēmija par labāko Čehova darba interpretāciju amatierteātru skatē „Gada izrāde 2002”
R.Blaumaņa „Pazudušais dēls”, piedalīšanās amatierteātru skatē „Gada izrāde 2008”
1989.gadā Balvu Tautas teātra 24 aktieri Sibīŗijā dzīvojošajiem latviešiem rādīja trīs izrādes un dziesmu uzvedumu
2010.gada novembrī Balvu Tautas teātris ar A.Čehova izrādi "Atraitnīte" pārstāvēja Latviju Krievijas Permas apgabala Gubahas pilsētā, kur notika starptautiskais teātru festivāls "Draugu loks"
Latvijas amatierteātru skatē "Gada izrāde 2014" Balvu Tautas teātris ar izrādi S.Moems "Apsolītā zeme"ierindojās trešajā vietā republikā un ieguva laureāta titulu Latgales reģionā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no teātra arhīva: amatierteātru salidojumā Jēkabpilī pēc A.Čehova izrādes "Lācis"; A.Puškina iestudējums "Čigāni" un čigānu tabors; V.Šekspīrs "Mācību stunda pie Šekspīra" (2004)
Raksta ID: 594
Atjaunināts: 14 septembris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2396
Ievietots:: 13 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 septembris, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas dramatiskais kolektīvs
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"