Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Golubova Marija ( dz. Ivanovska)

Raksta ID: 59
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012

Dzimusi 1907.gada 16.decembrī  Viļakas pagasta "Solā"; tēvs krievs, māte latviete. Dzīvoja  Susāju pagasta Silaciemā. Arī vīrs Marijai vietējais krievs, tāpēc ģimene pareizticīga, taču valoda un tradīcijas latgaliskas. Etnomuzikologi Mariju Golubovu uzskata par vienu no mūsdienu izcilākajām teicējām.  Folkloras pētnieks Andrejs Krūmiņš viņu nosaucis par "Tīrradni" un rakstījis "Vienkārša lauku sieviete ar majestātisku stāju un lielu iekšēju gaismu", bet LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves vadītāja Māra Vīksna - par ''meža princesi". Reti kāda teicēja var mēroties ar viņu gan dziesmu krājuma apjomā un tā autentiskumā, gan īpatnējās, ļoti senās izpildījuma manieres ziņā. Dziesmas lielākoties mācījusies no mātes māsas, taču daudzas nākušas klāt arī vēlāk, visā mūža gaitā, jo Marija Golubova bija no tiem cilvēkiem, kas savu dzīvi izdziedāja dziesmā, gan priecājoties, bet vairāk - sāpes un bēdas remdinot. Andrejam Krūmiņam Marija dziedājusi 1987. gadā sena izpildījuma manierē 11 tautasdziesmas. Dziedājums ieskaņots; 1988. gadā uzņemta videolente. Viņas balss skan latviešu folkmūziķes Birutas Ozoliņas diskā "Saulgrieži'', bet 2003. gadā, tikai dažas dienas pirms Marijas 96. jubilejas mūzikas izdevniecība ''Upe'' laidusi klajā CD - Marija Golubova ''Stāsti un dziesmas"

Marija Golubova mirusi 2007. gadā un apglabāta Viļakas pilsētas pareizticīgo kapos Eržapoles ielā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Novadpētniecības lasītavas fonda: Silaciemā pie M.Golubovas mājām - Andrejs Krūmiņš, Golubovas māsa Paulīne Bukovska, Marija Golubova, Emīlija Bukovska (1989); CD "Stāsti un dziesmas" (2003)

 

Raksta ID: 59
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2538
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 05 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna