Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos

Raksta ID: 589
Atjaunināts: 07 oktobris, 2009

1941.gada jūlija sākumā Balvu luterāņu draudzes kapos apbedīti pieci latviešu karavīri no 24.teritoriālā korpusa, kuru mirstīgās atliekas atrada Sitas silā. Vēlāk blakus apglabāti vēl trīs 1941.gada 29.jūnijā Balvu pagastā nošautie cilvēki.

1942. gada 11.oktobrī godinot nošauto karavīru piemiņu, apbedījuma vietā atklāj piemiņas zīmi. Vēlāk vācu okupācijas laikā (1941.-1944.) luterāņu kaposapbedī dažādos laikos un dažādās vietās kritušos Latviešu policijas bataljona divus kaujiniekus un pašaizsardzībnieku. Otrās padomju okupācijas laikā apbedījuma vietu noposta.

20.gs. 80.gadu beigās līdz ar izmaiņām sabiedriski politiskajā dzīvē, arī Balvos notiek piemiņas vietu apzināšana un atjaunošana. 1989.gada rudenī apbedījuma vietā atklāj pieminekli staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem, kurā ierakstīti arī piecu nošauto latviešu karavīru vārdi. Piemineklis uzstādīts pateicoties Balvu luterāņu draudzes gādībai, to iesvēta mācītājs A.Kavacis. Pieminekļa atklāšanā vainagu noliek arī Latvijas Tautas frontes Balvu nodaļas II konferences delegāti. Viņu vārdā runā nodaļas Domes pērstāvis Arvīds Šnepers.

1996.gada 9.oktobrī Balvu luterāņu draudzes kapos pārapbedī nezināmu 19.divīzijas karavīru. Pēdējais apbedījums veikts 2002.gada 13.jūlijā, kad Balvu luterāņu draudzes kapos pārapbedī Tilžas novada nacionālo partizānu komandiera Andreja Roskoša mirstīgās atliekas.


Foto: I.Bobrova

Raksta ID: 589
Atjaunināts: 07 oktobris, 2009
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2159
Ievietots:: 07 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 oktobris, 2009 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas