Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Piemineklis nacionālajiem partizāniem A.Bružem un A.Pūcem Tilžā

Raksta ID: 587
Atjaunināts: 03 februāris, 2021

Tilžas pagastā aiz luterāņu baznīcas blakus pamestām mājām ir akmens ar mīklainu uzrakstu "Šeit mazu ozoliņu iestādīja Jēkabs Bružs 1944.gada pavasarī". Pāris soļu tālāk kuplo smuidrs ozols, kura galotne jau pāraugusi pārējos kokus. Tikai nedaudzi kaimiņi zināja, ka šajā vietā tuvējo māju saimnieks, Tilžas luterāņu draudzes priekšnieks Jēkabs Bružs 1949.gadā slepeni apbedīja divus nacionālos partizānus - savu brāļadēlu Albertu Bruži un viņa draugu Albertu Pūci. Lai slēptu pēdas, kapa vieta rūpīgi nolīdzināta un tai virsū uzstādīts ozoliņš, bet akmenī iekalts maldinošs uzraksts.

A.Bruža un A.Pūces gaitas kopā saveda dienests latviešu leģionā. Pūce vēl nesen bija beidzis Saldus ģimnāziju, bet Bružs jau strādājis Tilžas pagasta valdē. 1945.gada vasarā Kurzemē abi nonākuši padomju armijas gūstā, taču pa ceļam uz filtrācijas nometnēm Krievijā viņiem izdevies izlauzt vagona grīdu un aizbēgt uz Bruža dzimto pusi, kur slepeni apmetušies Bruža radinieces Zentas Liepiņas mājās Vectilžas pagasta Roditeļos. A.Bruža izveidotā nelielā partizānu grupa darbojās vairākos Viļakas apriņķa pagastos, kā arī Rēzeknes, Madonas un Valmieras apriņķī. Sava mobilā dzīvesveida dēļ viņi čekai ilgstoši palika nenotverami, tas izdevies tikai 1949.gada 6.oktobrī nodevības dēļ.


Foto: I.Pugača (2013)

Raksta ID: 587
Atjaunināts: 03 februāris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2076
Ievietots:: 06 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 februāris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmens zīme uz 57.paralēles Upītē
b Baltais krusts Akuču purva malā
b Baltais krusts Balvu pilsētas parkā
b Baltais krusts Lielgrīvas mežā (Tilžas pagasts)
b Baltais krusts Rugājos
b Brāļu kapu memoriālais ansamblis Balvos
b Piemineklis Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru piemiņai
b Piemineklis Baltinavas novada nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos
b Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem 1919. - 1920.gads
b Piemineklis latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā
b Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Jaškovā
b Piemineklis Lielā Tēvijas kara partizāniem Balvos
b Piemineklis Miķelim Bukšam
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Rekovā
b Piemineklis nacionālajiem partizāniem Slavītos
b Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Kāpessila kapos
b Piemineklis pretošanās kustības dalībniekiem Stompakos
b Piemineklis Pīteram Miglinīkam
b Piemineklis Romūkstu kaujā kritušo nacionālo partizānu piemiņai
b Piemineklis Rugāju apkārtnes nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis staļinisma upuriem un Otrā pasaules karā kritušajiem Balvu luterāņu kapos
b Piemineklis Sv.Franciska ordeņa mūkam tēvam Filipam
b Piemineklis Tilžas novada nacionālajiem partizāniem
b Piemineklis Tālim Matīsam
b Piemineklis V.I.Ļeņinam
b Piemineklis Vīksnas apkārtnes nacionālajiem brīvības cīnītājiem
b Piemineklis Ziemeļaustrumu nacionālo partizānu komandierim Pēterim Supem - "Cinītim"
b Piemineklis Ziemeļlatgales nacionālajiem partizāniem Viļakā
b Piemiņas akmens bojā gājušajiem Baltijas jūrā 1994. g. 28. septembrī (ar prāmi "Estonia")
b Piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem pie Balvu dzelzceļa stacijas
b Piemiņas plāksne Arvīdam Šneperam
b Piemiņas plāksne deportētajiem apkārtnes iedzīvotājiem Makšinovā
b Piemiņas plāksne Kārlim Jozuusam
b Piemiņas plāksne Latgales partizānu pulka cīnītājiem Rugājos
b Piemiņas plāksne Latgolas partizānu pulkam Ančipovā
b Piemiņas plāksne Odumam Vyzuļam
b Piemiņas zīme 1949.gada izsūtītajiem Vecumu pagastā
b Piemiņas zīme „Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” Bērzpilī
b Piemiņas zīme pēckara nacionālajiem partizāniem Balvos aiz katoļu kapsētas