Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rundzāns Valerijans

Raksta ID: 585
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāts
Dzimis 1930. gada 1. februārī Balvu rajona Viļakas pagasta Ūlasu ciemā zemnieku ģimenē, kur tēvam piederēja 10 ha zemes. Četrus gadus mācījies Slīpaču skolā - Dravnieku pamatskolā, tad Eržepoles skolā un ģimnāzijā. Pabeidzis Rīgas fizkultūras institūtā kursus, iesāka strādāt Viduču pamatskolā. Nostrādāja tikai divus mēnešus, kad Valerijanu iesauca armijā un aizsūtīja uz kara skolu Alūksnē.
Ieguvis vidējo speciālo izglītību. Pēc profesijas -tehniķis elektriķis.Vēlākos gados strādājis par elektriķi, par dežurējošo inženieri elektrostacijā, par vecāko inženieri inspektoru enerģijas uzraudzības sistēmā. Ilgus gadus dzīvojis Lietuvā, bet aizejot pensijā, atgriezies dzimtajā pusē. Dzīvo Viļakā un iekļaujas Viļakas pilsētas kultūras dzīvē.
Dzejot sācis 65 gadu vecumā, dzejnieku Bruno Vilka un Viļa Bukša iedrošināts. Uzrakstīts stāstījums "Mani "Ūlasi vēl dzīvo" par dzimto ciemu un tā ļaudīm pēc otrā pasaules kara. Šo brošūru izdevusi Nacionālo Daugavas Vanagu Balvu nodaļa 1995. gadā. Stāstījums par Ūlasu ciema ļaudīm sasaucās ar E.Birznieka - Upīša "Pelēkā akmens stāstiem".
1997. gadā iznākusi dzejas grāmatiņa datorsalikumā "Manas emocijas Viļakā",
1999. gadā - "Emociju gūstā dzimtajā novadā",
2003. gadā - "Atbalss provincē"
2004. gadā- "Veltījums dzimtā novada skolām" Viņš saistītā valodā apraksta savu novadu, runājot par konkrētām vietām, notikumiem, cilvēkiem.
2011.gadā "Vītola izdevniecībā" iznākusi V.Rundzāna dzejas grāmata "Nav manis bez Dzimtenes dziesmas", kuras galvenais moto ir:
Lai es biju, kur nebiju,
Viļakā man jābūt bij;
Pa pasauli staigājot,
Viļaka bij' azotē.
Miris 2016.gada 3.oktobrī un apglabāts Sv.Mateuša kapos Viļakā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


1.foto no Balvu centrālās bibliotēkas novadpētniecības fonda; 2.foto - V.Rundzāns Viļakas novada literātu grāmatas atvēršanas svētkos 2013.gada 30.jūlijā (I.Bobrovas foto)

Raksta ID: 585
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2314
Ievietots:: 06 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze