Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Andžāne Veneranda

Raksta ID: 580
Atjaunināts: 13 jūlijs, 2016
Skolotāja, sabiedriskā darbiniece, literāte
Dzimusi 1940. gada 7. jūlijā Balvu rajona Tilžas pagasta "Tokos" kā pirmais bērns zemnieku Teklas un Jāņa Ertu piecu bērnu ģimenē. Pirmā skola ir Golvaru astoņgadīga skola. 1954. gadā vecāki iepirka mājas Tilžas pagasta "Siltenē” un Veneranda  turpināja mācības  Tilžas vidusskola, kuru pabeidza 1960. gadā.Tanī pašā gadā viņa nodibina ģimeni ar Antonu Andžānu un strādā jaunatvērtajā  Tilžas bērnudārzā par audzinātāju. Tā paša gada rudenī Veneranda uzsāka mācības Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes neklātienes nodaļā, bet vēlāk mācības nākas pārtraukt ģimenes apstākļu dēļ. Diploms par augstāko izglītību iegūts 1970. gadā.
Viss Venerandas Andžānes darba mūžs saistīts ar skolu. Trīs gadus strādājusi toreizējā Dagdas rajona Dzeguzes 7-gadīgajā skolā netālu no vīra mājām. 1964. gadā ģimene atgriezās dzimtajā Tilžā, jo  tur atvēra internātskolu un  trūka pedagogu. Viņa strādāja par latviešu valodas un literatūras skolotāju un audzinātāju. Vīrs mācīja angļu valodu un studēja svešvalodu fakultātē. Vēlāk Tautas izglītības nodaļa Andžāni norīko par  skolotāja un mācību pārzini  Tilžas vidusskolā. No 1976. gada viņa strādāja par direktori Baltinavas internātpalīgskolā. Atmodas laikā izveidojusi Baltinavas Speciālo Kristīgo internātpamatskolu, bijusi tās direktore. Nodibināts  Baltinavas pagasta kultūras un izglītības centru „Supāni”. Veneranda Andžāne  organizējusi, vadījusi  un piedalījusies daudzos kultūras un izglītības pasākumos, lasījusi referātus Vispasaules latviešu saietos, Latgales pētniecības institūta konferencēs, publicējusies presē. Pirmais dzejolis uzrakstīts vidusskolas laikā ar nosaukumu „Ceriņzars”.
Iznākušas grāmatas:
"Sadegšana" (1995)
"Es braukšu tev līdzi" (2000)
"Zvaigznes ēnā" (2006)
"Ar basām kājām pa sirdi" (2011)


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no novadpētniecības lasītavas fonda
Raksta ID: 580
Atjaunināts: 13 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2452
Ievietots:: 06 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 13 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita