Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāns Imants

Raksta ID: 573
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Pedagogs, sabiedriskais darbinieks, lokālās vēstures pētnieks

Dzimis 1963. gada 9. novembrī Balvu rajona Baltinavā. Pirmā viņa dzīves vieta ir Briežuciems, kur vecāki Alberts un Jadviga ir skolotāji Briežuciema astoņgadīgajā skolā. 1968. gadā ģimene pārceļas uz Tilžu, bet bērnības vasaras pavadītas tēva, vectēva dzimtajā vietā - Baltinavas pagasta Bahmatos, kur ir dzimtas lauku mājas.

1982. gadā Imants beidz Tilžas vidusskolu un iestājas Latvijas Valsts universitātes (LVU) Ģeogrāfijas fakultātē. Tad seko divi gadi (1983.-1985.) obligātajā militārajā dienestā Padomju Armijā (sākumā - Ļeņingradas apgabalā, vēlāk - Murmanskā). Pēc atgriešanās no armijas turpina studijas.

1989.gadā Imants Slišāns beidz LVU Ģeogrāfijas fakultāti un sāk strādāt par skolotāju Baltinavas vidusskolā. Viņš pasniedz ģeogrāfiju, novada mācības fakultatīvu, vada interešu izglītības pulciņu „ Latgola - zeme, tauta, volūda”. 1996.gadā iegūst maģistra grādu ģeogrāfijā Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Cilvēka ģeogrāfijas sekcijā. Maģistra darba tēma - „ Latgalieši Latgalē - etniski demogrāfisks apskats”.
No 1996.gada līdz 2000.gadam paralēli skolas darbam Imants ir žurnālists Balvu rajona laikrakstā „ Vaduguns”.
No 2002.gada - Baltinavas vidusskolas direktors.
1990.gadā Imants Slišāns piedalījās pirmajā konkursā „ Latgolas zeltene un Latgalīts” Krāslavā un ieguva laureāta titulu „Latgalīts”. Viņš piedalījās gan 1. pasaules latgaliešu kongresā Rēzeknē 1992.gadā, gan 2. un 3. pasaules latgaliešu konferencē Rēzeknē. 2008.gadā piedalās 1. starptautiskajā latgalistikas konferencē Sanktpēterburgā Krievijā.
Imantam Slišānam publikācijas ir bijušas "Vadugunī", "Katōļu Dzeivē​", "Vietējā Latgales Avīzē" u.c. "Vadugunī" viņš veidojis arī latgalisko lappusi "Pi saknēm", kuras izdošana sākumā bija Antona (Ontona) Slišāna iniciatīva. Ar lasījumiem uzstājies visos trīs notikušajos pasaules latgaliešu kongresos jeb konferencēs Rēzeknē - 1992. gadā, 2002. gadā un 2012. gadā. Uzstājies arī trīs starptautiskajās latgalistikas konferencēs - Sanktpēterburgā (Krievijā), Greifsvaldē (Vācijā)  un Rēzeknē. Kaut kad sen esmu ar lasījumiem uzstājies arī LPI (Latgales Pētniecības institūta) konferencēs.
Darbojas Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijā (LVLKSA). Ir bijis Latgales Pētniecības institūta biedrs. No 2008.gada marta darbojas Latgaliešu organizāciju padomē.
Interese par dzimtās puses - tieši Baltinavas novada vēsturi, dabu, ģeogrāfiju ir kopš bērnības, skolas gadiem. Arī par Latgali kopumā - par Latgales un latgaļu, latgaliešu vēsturi,​ par Latgales kultūrvēstures mantojumu, latgaliešu valodu, par izcilām personībām Latgales kultūrvēsturē interese ir kopš studiju gadiem. Imanta studiju gadi Ģeogrāfijas fakultātē sakrita ar  Atmodas laiku, kad sāka atklāti runāt un rakstīt par padomju laikā aizliegtām vai noklusētām, "neērtām" tēmām. 90-tajos gados īpaši tuvs kļuva novadnieka Miķeļa Bukša veikums, bija vairākas tikšanās ar Miķeļa Bukša atraitni Janīnu Bukšu. Par Miķeli Bukšu Imants Slišāns ir runājis konferencē "Miķelis Bukšs- zinātnieks, vēsturnieks valodnieks?!" 2002.gadā. Kā ģeogrāfam īpaši tuva tēma ir arī vietvārdi jeb toponīmi (ar lasījumu "Baltinavas novada vietvārdi kartēs un dokumentos" uzstājies konferencēs Greifsvaldē, Rēzeknē un seminārā Balvos).
Protams, Imanta Slišāna interese par Baltinavas novadu, Latgali noder ikdienā - Baltinavas vidusskolā vairāk kā 20 gadus viņš vada latgaliešu interešu pulciņu "Latgola- zeme, tauta, volūda". Katru gadu skolēnu komandu sagatavo dalībai latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādei Rēzeknē.
No 2001.gada Imants darbojas Baltinavas pagasta amatierteātrī „Palādas”. Ir iejuties Ontana lomā Danskovītes lugā „Ontans i Anne”, lugā, kas sarakstīta latgaliešu valodā - Baltinavas izloksnē. No 2001. līdz 2008.gadam nospēlētas vairāk nekā 150 izrādes „Ontans i Anne”. 2009.gadā Imants amatieru teātru iestudējumu skatē "Gada izrāde 2008" saņēmis diplomu par spilgtāko raksturlomas atveidojumu (Ontons izrādē "Ontons i plāšnīca")
Īpaša diena I.Slišānam bija 2014.gada 10.janvāris, kad viņš debitēja uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves izrādē "Latgola.lv" un spēlēja kopā ar profesionālu aktieru trupu. Imants izrādē aizvietoja tobrīd sasirgušo Ontona lomas atveidotāju Uldi Dumpi.
2006.gadā Imants Slišāns saņēmis Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu, 2009.gadā - latgaliešu kultūras balvu "Boņuks" nominācijā "Gada skolotājs 2008". 2015.gada 13.septembrī viņš saņēma Nikodema Rancāna balvu nominācijā par ieguldījumu latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures tradīciju iedzīvināšanā. Bet sagaidot Latvijas valsts simtgades jubileju, Imantam Slišānam tika piešķirta Baltinavas novada goda balva "Baltinavas novada lepnums 2018" un domes Atzinības raksts.

2021.gadā Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls lēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot Imantu Slišānu ar Atzinības krustu un iecelt viņu par Atzinības krusta komandieri.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Slišāna personīgā arhīva: 1. starptautiskajā latgalistikas konferencē Sanktpēterburgā Krievijā 2008.gadā; ar meitu Ievu viņas 9. klases izlaidumā 2008. gadā

Raksta ID: 573
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 3248
Ievietots:: 04 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Lokālās vēstures pētnieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna