Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dukaļska Janīna

Raksta ID: 57
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012

Viļakas folkloras kopas "Atzele" vadītāja
Dzimusi 1949. gada 1.martā Medņevas pagasta Jaunviduču ciema „Ziedugravās”. Augusi muzikālā ģimenē, jo māte Tekla Dukaļska bijusi apkārtnē labi zināma tautasdziesmu teicēja, bet tēvs liels muzikants - spēlējis vijoli, kokli, ermoņikas.
11 gadu vecumā Janīna pašmācības ceļā iemācījusies spēlēt garmošku. Pirmā dziesma bijusi valsis „Rudeņa dienas”. 5. klasē vecāki nopirkuši akordeonu „Pioņer”, tādu zaļu un skaistu. 8.klasē Janīna jau zinājusi, ka mācīsies par kordiriģenti, tāpēc iestājusies Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā.
1968.gadā Janīna pēc tehnikumu beigšanas sākusi strādāt Viļakas kultūras namā par instruktori, vienlaicīgi strādājot arī Viļakas vidusskolā un Kupravā un Vidučos. Bijusi Kupravas un Žīguru jauktā kora diriģente, Žīguru vokālā sieviešu ansambļa vadītāja. Pati paralēli dziedājusi rajona Skolotāju korī. 1973. gadā ar Skolotāju kori piedalījusies Dziesmu svētku simtgadē. Dažādos svētkos un koru skatēs dziedātas solo partijas.
Kad 1987.gadā Medņevā nodibinājās etnogrāfiskais ansamblis, Janīna divus gadus bijusi tā pirmā vadītāja. Par šo kolektīvu Janīna saka: „Tādas izcilas, dziedošas un muzikālas dzimtas, kādas ir Medņevā, ir liels retums, tāpēc arī kolektīvs ir klausītāju cienīts un mīlēts.”
Vēlāk viņa bija folkloras kopas "Atzele" dibinātāju vidū un ilggadēja tās vadītāja līdz pat 2009.gada sākumam, kad no ansambļa aizgāja. Janīna spēlē uz akordeona, klavierēm, ermoņikām un cītaras, dzied baznīcas korī. Daudzas dziesmas mantojusi no savas mātes Teklas Dukaļskas
Tagad Janīna Dukaļska strādā tikai baznīcā - ir ērģelniece Viļakas katoļu baznīcā, arī Kupravas, Liepnas un Žīguru baznīcās.
2008.gadā - apbalvota ar Viļakas pilsētas Atzinības rakstu par ieguldījumu folkloras un garīgās mūzikas attīstībā un popularizēšanā.

/informācija sagatavota pēc I.Sokirkas darba "Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana"/


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no V.Bratuškinas personīgā arhīva: J.Dukaļska (ar akordeonu) ar "Atzeles" dziedātājām; no personīgā arhīva: Janīna 18 gados un uzstājoties Konservatorijas zālē (1967)Raksta ID: 57
Atjaunināts: 05 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2491
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 05 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna