Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vizulis Leontijs

Raksta ID: 561
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāts, ekonomists
Leontijs Vizulis dzimis 1936. gada 6.novembrī Baltinavas pagasta Zelču ciemā (tagad Šķilbēnu pagasts). Mācījies Upītes 7- gadīgajā skolā, Rekavas vidusskolā un Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, kuru beidzis 1959. gadā. Strādājis dažādās darba vietās, bet visilgāk - 30 gadus bijis toreizējās padomju saimniecības Bolupe galvenais ekonomists (līdz 1992.gadam). Pēc tam līdz pat pensijai strādāja Balvu rajona Pilsonības un imigrācijas departamentā par vīzu inspektoru. Kopš 1996.gada ir pensijā un dzīvo Balvu pagasta Naudaskalnā.
Leontijs Vizulis bija aktīvs Atmodas laika darbinieks. Bijis Latvijas Tautas Frontes Balvu nodaļas priekšsēdētājs, viens no  "Abreniešu apvienības" dibinātājiem un Abrenes novada apzinātājiem. Darbojies laikrakstā "Balvu Atmoda". Publicējies arī rajona laikrakstā "Vaduguns.
Bruno Vilks pats par sevi raksta:
"Ekonomika un dzeja, varētu teikt, ka divas pretējas un pat nesaderīgas  lietas. Nezinu kāpēc, bet literatūras skolotāju Veras Stabiņas un Birutas Skalbergas aizrautīgās stundas man palikušas spilgtā atmiņā un likušas bieži jo bieži atgriezties pie literatūras un valodas arī ļoti birokrātisku darbu darot ikdienā. Vārdam, dzejas vārdam ir milzīgs spēks, tas dzīvo cilvēka dvēselē un veiksmīgi pateikts, dod spārnus jebkuram lidojumam, dod spēku izrāpties no pašas elles. Savu mēģinājumu rīkoties ar šo ieroci uzskatu par uzdrīkstēšanos".
Leontijs Vizulis daudziem pazīstams kā Balvu dzejnieks Bruno Vilks. "Manam pseidonīmam nekādi komentāri nav vajadzīgi. Sen atpakaļ, kad Ainis Šaicāns tikko bij licis skanēt "Leijerkastniekiem", piedāvāju dzejoli. Kā to bija uzzinājusi Mārīte Šperberga, nezinu, bet viņa šo dzejoli man lika parakstīt. Es alfabēta otrajam burtam B pieliku punktu un tālāk uzrakstīju vārdiņu - VILKS. Nē, viņa nepiekrita, un lika man B. nomainīt pret pilnu vārdu. Lai tā būtu, nodomāju, un dzima Bruno. Tikai vēlāk sava pseidonīma saistību redzēju Balvu pilsētas ģērboņa vilka attēlā, par kuru gāja strīdi - uz kuru pusi vilkam īsti bija jāskatās..."
Viņa dzeja izdota grāmatā "Atmodas šūpoles" (1996) un dzejoļi izmantoti dziesmu vārdiem.
Miris 2017.gada 12.decembrī. Apglabāts Šķilbēnu pagasta Buku - Zelču kapos.
 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu centrālās bibliotēkas novadpētniecības fonda un laikraksta "Vaduguns": Leontijs Upītē folkloras festivālā; kā Bolupes galvenais ekonomists (1975); viņa grāmata "Atmodas šūpoles"

Raksta ID: 561
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2967
Ievietots:: 03 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze