Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rozenieks Jānis

Raksta ID: 560
Atjaunināts: 25 aprīlis, 2012
Radiožurnālists

Dzimis 1936. gada 3. janvārī Medņevas pagasta jaunsaimnieku Eduarda un Marijas Rozenieku ģimenē. Viņa tēvs dzimis Domopoles (tagad Lazdukalna) pagasta Beņislavas muižā, bet par piedalīšanos Brīvības cīņās Latgales partizānu pulka sastāvā, saņēmis jaunsaimniecību Viļakas (tagad Medņevas) pagastā.

Jānis Rozenieks mācījās Viduču pamatskolā un Viļakas vidusskolā, ko pabeidza 1952. gadā. Pēc vidusskolas beigšanas viņš iestājās LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē Latviešu valodas un literatūras nodaļā, kuru beidza 1958. gadā. Jau studiju laikā Rozenieks strādāja par Latvijas Radio Vidzemes reportieri Cēsīs, bet pēc tam  gandrīz četrdesmit gadus bija Latvijas radio Pēdējo ziņu redakcijas korespondents. Viņam tuvākas reportāžas bijušas par koru skatēm, dziesmu svētkiem, tēlotājas mākslas izstādēm un citiem kultūras raidījumiem.

Gadiem ejot, aizvien vairāk sācis izjust savu piederību Latgalei. Interesējies un rakstījis par Latgales tautas mākslu, par folkloras teicējām un ansambļiem, par kultūras dzīves problēmām Latgalē. Daudzi viņa raksti un intervijas publicētas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Jānis Rozenieks miris 2006. gada 20. jūlijā dzimtajās mājās Medņevas pagastā un apbedīts Viļakas pilsētas katoļu kapos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 560
Atjaunināts: 25 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1801
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 25 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Solovjova Olga
b Zeltkalne Vineta
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte