Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rasa Jānis

Raksta ID: 559
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāts, ekonomists
Rasa Jānis (īst.v. Vitauts Gulbis) dzimis 1928. gada 11. oktobrī Balvu pagasta Centramuižā. 1948. gadā beidzis Balvu vidusskolu. Studējis Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultātē, kuru beidzis 1953. gadā
No 1953.-1956. gadam - LVU aspirants.
1956.-1960. gadam strādājis Jēkabpils lauksaimniecības tehnikumā par direktora vietnieku. 1960.- 1962 Latvijas Valsts universitātes docētājs, bet pēc tam redaktors izdevniecībās "Liesma", "Zvaigzne" un "Avots". Strādājot izdevniecībās, rediģējis, sastādījis, tulkojis ap 200 nozaru un mācību literatūras grāmatas. Tie bijuši izdevumi par ekonomikas un grāmatvedības jautājumiem. Rediģējis un tulkojis metodiskos materiālus lauksaimniecības ekonomikā.
Atgriezies Balvos deviņdesmitajos gados, dzīvojis Balvu pagasta Centramuižā.
Daiļliteratūrai pievērsies pagājušā gs. 60. gados. 1966.-1967. gadā jauno autoru almanahā publicēts viņa garstāsts. Uzrakstītas 3 lugas: „Mēness par Baikalu”, „Arlekino” un „Skursteņslaukis”, bet palikušas mašīnrakstā, kaut gan divas pirmās iestudētas pašdarbības teātros Rīgā un Siguldā.
Sarakstītas un izdotas grāmatas:
stāstu krājums "Gaitu atbalss" (1970.),
romāns "Duets" (1972),
romāns "Āmurgalva" (1979)
Pēc romāna „Duets” veidots radioraidījums, kura režisore bijusi Antonija Apele.
Miris 2016.gada februārī, apglabāts Rīgā


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto: L.Dukaļska un no personīgā arhīva - V.Gulbis lasītavā (2009) un mājās

Raksta ID: 559
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2559
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze