Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mežābele Santa

Raksta ID: 557
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Skolotāja, literāte

 Antoņina Ločmele dzimusi 1941. gada 3. decembrī Balvu rajona Vectilžas pagastā Lutenānu ciemā sīkzemnieku Antona un Broņislavas Ločmeļu daudzbērnu ģimenē. 1949. gadā sākusi apmeklēt pamatskolu, bet regulāri skolu apmeklēt nav varējusi, jo trūcis apģērba un apavu, taču lasīt un rakstīt iemācījusies tāpat. Kārtīgi skolā sākusi iet, sākot ar 5. klasi. Pēc 7. klases beigšanas strādājusi kolhozā, lai palīdzētu mātei sapelnīt vajadzīgās izstrādes dienas, bet pēc gada, neprasot vecāku piekrišanu, iestājusies Tilžas vidusskolā. Pēc vidusskolas beigšanas, 1961. gadā sākusi strādāt par pionieru vadītāju Balvu rajona Aizpures septiņgadīgajā skolā. Strādājusi par skolotāju Viduču pamatskolā, bijusi zonālā politiskās izglītības kabineta vadītāja, bet no 1979. gada - Mežvidu pamatskolas direktore. Šajā amatā nostrādājusi 18 gadus, katru dienu braucot no Viļakas uz 9 km attālo darba vietu.

1997. gadā pārcēlusies uz Jelgavas rajonu un strādājusi par ārpusklases darba organizatori Elejas vidusskolā, bet pēc gada atgriezusies Viļakā. Pēc gada pārdzīvota smaga ģimenes traģēdija - autoavārijā aizgājis bojā Santas Mežābeles dēls. Pienācis pensijas vecums un dzīve iegājusi citā gultnē. Antoņina Ločmele pievērsusies literatūrai un sākusi rakstīt romānus. Viņa izvēlējusies pseidonīmu Santa Mežābele, jo par Santu viņu saukusi mazmeitiņa Zane, bet "Mežābele -sūrā, izturīgā un reizēm arī skaistā -viņa pati".

Pirmo grāmatu Santa Mežābele uzrakstīja 2000.gadā, to publicēja laikrakstā „Lauku Avīze”. Vēlāk rakstījusi „Lauku Avīzes” konkursiem. Darbi „Naktī uz svētdienu”, „Uz priekšu, meitenes!”, „Viena lustīga sieviete” ir novērtēti un izdoti Lauku Avīzes sērijā "Lata romāns". Autore raksta kriminālromānus un detektīvstāstus. „Pati rakstīšana neaizņem daudz laika. Visus romānus uzrakstu viena mēneša laikā, bet galvā tie tiek sagatavoti ilgākā laika posmā. Man patīk fiziskas aktivitātes, tad arī pastaigājoties vai strādājot izdomāju grāmatas saturu. Mudinājums rakstīt grāmatu ir kāds notikums dzīvē. Ja visu izdomātu no galvas, tad tā būtu pasaka. Reālās dzīves notikums, problēma, man grāmatā ir jāatrisina kā tas noticis, kādi apstākļi bijuši un kā tas atrisināsies. Manus romānus lasot, lasītāji atpazīst vietu, cilvēkus, pat lasot citā Latvijas pusē saskata līdzības ar cilvēkiem, kas dzīvo viņiem apkārt. Tas nozīmē, ka mani tēli ir tipiski." Pēdējos gados autore sākusi rakstīt arī dzejoļus, kuri publicēti Rēzeknē izdotajā "Dzejas almanahā".

2010.gadā Vītola izdevniecībā iznākusi Santas Mežābeles grāmata "Skaistulis un mežinieka meita", 2011.gada nogalē - romāns "Aiz loga dziedāja vējš". 2012.gadā iznācis romāns krievu valodā "Жила весёлая женщина", kuram galvenā sižeta līnija ir no romāna "Viena lustīga sieviete".

Santas Mežābeles grāmatas:
Tēva priede (2000),
Nakts uz svētdienu (2002),
Uz priekšu, meitenes! (2002),
Viena lustīga sieviete (2004),
Rītausmā te rēja lapsa (2007);
Skaistulis un mežinieka meita (2010);
Aiz loga dziedāja vējš (2011)
Жила весёлая женщина (2012)
Vilkam cēla dvēselīte (2018)
Antoņina Ločmele aktīvi iesaistījusies Viļakas literātu biedrībā "Viļakas Pegazs", kura darbojas novada bibliotēkas paspārnē.

 
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
 Foto no personīgā arhīva: S.Mežābele (2009) un grāmatas atvēršanas svētkos Viļakā (2010); L.Dukaļskas foto: rakstniece Balvu Centrālajā bibliotēkā (2008)
Raksta ID: 557
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 3436
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze