Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Līvzemnieks Viktors

Raksta ID: 554
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Dzejnieks un prozaiķis
Līvzemnieks Viktors  (īst. v. Viktors Liuzenieks) dzimis 1936. gada 2. martā Rīgā strādnieku ģimenē. Mācījies Rīgas 24. tautskolā, Abrenes apriņķa Vecumu četrgadīgaja pamatskolā un Balvu rajona Mežvidu septiņgadīgajā skolā, kuru beidzis 1951. gadā un iestājies Jelgavas padagoģiskajā skolā. Pedagoģiskajai skolai  sekoja studijas LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā (1955-1959) un Žurnalistikas nodaļas neklātienē (1961-1967). Strādājis par celtnieku, sakaru darbinieku, skolotāju, žurnālistu Krāslavas rajona laikrakstā (1960-1961), J. Raiņa lteratūras un mākslas vēstures muzeja bibliotēkas vadītāju un A. Upīša muzeja Skrīveros pārzini (1962-1965), laikraksta "Literatūra un Māksla" līdzstrādnieku (1967-1968). Viktors Līvzemnieks uzņemts Rakstnieku Savienībā 1965. gadā. Pirmais publicētais dzejolis - "Čakli mācībās" laikrakstā "Pionieris" 1951. gadā. Izdoti dzejoļu krājumi:
Cilvēks, kuru gaida (1965),
Cel savu pilsētu (1967),
Ne tikai es viens (1976),
Aiz dangām dārzs (1982),
Doma par pastāvēšanu (1986),
Tāds laiks: Dažādgadu iedvesmas  (1997),
Skaļā diena (1997)
Cilvēki vien esam: stāstu krājums (1969)
Vērpetēm Daugava puto: Andrejs Upīts, pazītais un nepazītais (1877-1908)
Ceļagājumi: atceres. dzīves redzējumi par laikabiedriem censoņiem (2005)
Atdzejojis no lietuviešu un baltkrievu valodas, publicējies periodiskajos izdevumos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 554
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2676
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze