Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"

Raksta ID: 551
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Viļakā ir sena vokālo ansambļu dziedāšanas tradīcija, kas radusies jau 60- tajos gados un turpinās līdz šodienai. Par vokālā ansambļa "Cansone" dibināšanas gadu uzskata 1996.gadu. Sākot no 80- tajiem gadiem vokālos ansambļus ir vadījušas: Māra Pukste, Silvija Bičihina, Maruta Pitkeviča. No 2005. gada vokālo ansambli vada Daiga Elksnīte.
„Cansone” repertuārā ir latviešu estrādes dziesmas, tautasdziesmas, šlāģerdziesmas un, protams, arī vokālo ansambļu dziesmu klasika. Ansambļa dziedātājas prot veidot arī skatuvisku šovu, pārtopot gan par vecenītēm, gan dāmām - siržu lauzējām.
Ansamblis dzied Viļakas kultūras nama rīkotajos pasākumos, arī kaimiņpagastos, piedalās Balvu rajona vokālo ansambļu skatēs, Novadu skatēs, gūstot godalgotās vietas. 2011.gada aprīlī, piedaloties vokālo ansambļu skates pusfinālā Daugavpilī, "Cansone" saņēma 2.pakāpi.
Ilggadējās ansambļa dziedātājas ir Ingrīda Šaicāne un Terēze Brokāne, kuras ansambļa pamatsastāvā ir arī šobrīd. Vēl ansamblī dzied Aļona Ārmane, Larisa Kļaviņa, Silvija Kupriša, Jeļena Laicāne, Ineta Lindenberga, Ligija Logina.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Viļakas kultūras nama arhīva
Raksta ID: 551
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2066
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"