Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Keiša Ilze

Raksta ID: 549
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāte
Dzimusi 1982. gada 6. martā Briežuciema pagastā, bet no viena gada vecuma dzīvo Viļakas pilsētā. Sākusi rakstīt no četrpadsmit gadu vecuma. Bērnībā daudz lasījusi un gribējies arī pašai kaut ko uzraklstīt. Pirmā publikācija bija laikrakstā "Vaduguns". Lolita Lūse "Vadugunī" rakstīja likteņstāstus un ciemojās arī pie Ilzes ģimenes.
Ilzes Keišas darbi publicēti dzejas almanahos „Rēzekne-2008”, „Rēzekne-2009”, „Rēzekne-2011”, "Rēzekne-2012". Viņa piedalījusies visu šo almanahu atvēršanas svētkos.
Publicējusies literatūras almanaha "Olūts" (no 12. līdz 15.laidienam). „Olūta” 14.laidiena prozas darbu konkursā ieguvusi trešo vietu un Latgales kultūras centra izdevniecība Ilzi apbalvojusi ar diplomu un naudas balvu. Savukārt, „Olūta” 15.laidiena prozas darbu konkursā 2010.gadā ieguvusi veicināšanas balvu.
Viņas esejas ir savdabīgas; dzejiskas, emocionālas, ar īpatnēji veidotiem gariem teikumiem, kuros vārdi virknējas netradicionāli.
2008. gadā kopā ar Mārīti Slišāni iznākusi grāmata "Dzīves mīlēšana”.
Ilze darbojas Viļakas novada literātu apvienībā „Viļakas pegazs”, piedalās tā rīkotajos pasākumos, lasa savus darbus tikšanās reizēs ar lasītājiem.
2012.gada Valsts svētku priekšvakarā Ilze Keiša par Viļakas novada popularizēšanu un kreativitāti jaunradē saņēma Viļakas novada domes Atzinības rakstu.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva

Raksta ID: 549
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2673
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze