Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas liegums „Posolnīca"

Raksta ID: 543
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Valsts nozīmes dabas liegums dibināts 2004. gadā, laika periodā no 1986. līdz 2003. gadam tā bija vietējas nozīmes aizsargājama teritorija. Kopš 2005. gada Natura 2000 teritorija. Lieguma platība ir 63,7 ha. Dabas lieguma teritorija atrodas Žīguru pagastā un to veido izstiepts osveida valnis, kura robežas atbilst dabas lieguma robežām. Teritorija izveidota ar mērķi saglabāt Latvijā un Eiropā reti sastopamu un aizsargājamu biotopu – skujkoku mežu uz osveida reljefa formām. Aizsargājamās teritorijas vērtības ir deviņas augu, piecas putnu un viena bezmugurkaulnieku suga; tai skaitā divi mikroliegumi medņu riesta aizsardzībai. Pie aizsargājamiem augiem šajā teritorijā var minēt ruiša pūķgalvi, smiltāja esparseti, parasto plakanstaipekni un meža silpurenņu audzes. Liegumam piemīt arī augsta sociālekonomiska vērtība – te ir augstvērtīgi ogu un sēņu resursi, un biežā teritorijas apmeklētība dabas vērtības negatīvi neietekmē.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: Z.Logina
Raksta ID: 543
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2052
Ievietots:: 02 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens