Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Stiglavas atsegumi”

Raksta ID: 533
Atjaunināts: 28 novembris, 2018
Stiglavas atsegumi (Stiglovas grava) ir ģeoloģiskais dabas piemineklis - īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas izveidota, lai saglabātu augšdevona Ogres svītas smilšakmeņu atsegumus. Teritorija atrodas Austrumlatvijas zemienē, Stiglavas (Styglovas) upītes krastos. Stiglava ietek Rikas upītē, bet tā savukārt Kūkovā, kas ir Veļikajas baseina ūdenstece. Stiglavas atsegumi atrodas Viālakas novada Šķilbēnu pagastā - ap 240 km uz austrumiem no Rīgas, 22 km no Balviem un 10 km no Krievijas robežas.
Ģeoloģiskais veidojums "Stiglavas atsegumi" ir unikāls dabas objekts. Šeit atrodas piecu dažādu veidu Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi. Stiglavas upes krastos redzamie smilšakmens atsegumi veidojušies, kad Viļakas novadā viļņojās jūra, - pirms aptuveni 375 miljoniem gadu. Slīpi slāņotie baltie un brūni sārtie devona smilšakmeņi Stiglavas upītes krastos veidojušies jūras straumju ietekmē. Šeit atrodama arī četrus metrus dziļa ala un upes kreisajā krastā - Stiglavas dižakmens. Vieta ir īpaša ne tikai ar savu ainavisko apkārtni, ar dzelzi bagātajiem avotiem, bet arī ģeoloģisko izcelsmi. Šī ir viena no retajām vietām pašā Latvijas austrumu daļā, kur atsedzas Ogres svītas ieži.
 Lieguma zona aptver 21 ha platību. Te tekošā Stiglavas upīte izveidojusi gravu, kurai ir izteikti stāvas nogāzes, balto un brūni sārto devona smilšakmeņu atsegumi. Stiglavas krasta smilšakmens iezī, kurš atrodas pie tilta izveidojusies apmēram 4m dziļa ala. Gravas lejas daļā , kreisajā krastā, apskatāms Stiglavas dižakmens ar 28,7m3 lielu virszemes daļu. Stiglavas teritorijā sastopamas vairāk kā 60 dažādas augu sugas, vairākas no tām ir aizsargājamas. Stiglavas grava ir bagāta ar dzelzs avotiem. Liegumā izveidota taka ar dažādiem dabas apskates objektiem. Takā ir iezīmētas 14 interesantākās skatu vietas.
Stiglovas grava ir arī vēsturiski nozīmīgs objekts – 1919.-1920.gadā partizāņu atbrīvošanas cīņas, kur dažviet ir saglabājušās senās ierakumu vietas.
Šim objektam 2013.gadā bija piešķirts gada ģeoloģiskā objekta gods
2018.gada 11.septembrī Dabas aizsardzības pārvalde rīkoja Stiglavas upes sakopšanas talku, kuras laikā upes straujteču posmus un dabas takas atbrīvoja no kritušiem kokiem.

 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto: I.Cibule

 

Raksta ID: 533
Atjaunināts: 28 novembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3829
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 novembris, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Tūrisma objekti -> Apskates objekti


Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens