Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dabas liegums Badnovas (Vecumu) purvs

Raksta ID: 532
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Dabas liegums ”Badnovas (Vecumu) purvs” dibināts 1977.gadā, Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas parkā  -Vecumu meži). Lieguma platība ir 107 ha. Šis liegums izveidots, lai aizsargātu purvainus priežu un jauktos mežus. Tā ir austrumu tipa augstā purva ar ārkausa kasandru aizsardzības teritorija, kas atrodas Vecumu pagastā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Raksta ID: 532
Atjaunināts: 11 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1834
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Dabas liegums "Sitas un Pededzes paliene"
b Dabas liegums “Pededzes lejtece”
b Dabas liegums ”Orlovas purvs (Ērgļu purvs)”
b Dabas liegums „Bērzpils purvs”
b Dabas liegums „Gruzdovas meži”
b Dabas liegums „Lagažu –Šņitkas purvs"
b Dabas liegums „Motrines ezers”
b Dabas liegums „Pokratas ezers”
b Dabas liegums „Posolnīca"
b Dabas liegums „Pārabaine”
b Dabas liegums „Stompaku purvs”
b Dabas liegums „Vjadas meži”
b Dabas liegums „Zodānu purvs”
b Dabas parks „Numernes valnis”
b Dabas parks „Vecumu meži”
b Dabas piemineklis “Stiglovas atsegumi”
b Dabas taka "Liepnas upes ieleja"
b Medņu (Ruduku) dižakmens
b Ploskīnes Lielais Vella akmens