Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mūzikas grupa "OTTO"

Raksta ID: 527
Atjaunināts: 20 aprīlis, 2020

Ideja par grupas dibināšanu radās 1993. gada rudenī, kad par turpmāku kopīgu muzicēšanu vienojās savstarpēji pazīstami puiši, kuri uz to brīdi bija bez savām grupām. Tie bija Oskars Elksnis, Māris Lāpāns, Aleksandrs Balantajevs, Juris Ķirsons. Šādā sastāvā grupa uzstājas dažādos pasākumos apmēram 2 gadus. Tad, sakarā ar mācībām un dzīvesvietas maiņu, no grupas aiziet Oskars. Turpmākos 18 gadus grupa uzstājās  3 cilvēku sastāvā, līdz to pamet Aleksandrs. Nav iespējams pateikt precīzu grupas uzstāšanās reižu skaitu pastāvēšanas laikā, bet aptuvenais skaits varētu būt ap 900 uzstāšanās dažādos deju vakaros, saviesīgās ballītēs, festivālos un citos pasākumos. Kā atpazīstamākos no tiem varētu minēt mūzikas festivālus "Osvalds", "3 zvaigznes", Latgales TV mūzikas festivālu. Grupa OTTO ir piedalījusies arī dažādās labdarības akcijās - piemēram,  Rundāles pils norautā jumta un Preiļu kultūras nama iebrukušo griestu atjaunošanai organizētajos koncertos, dzīvnieku patversmju atbalsta akcijās u.c. pasākumos.
Grupa OTTO ir izdevusi 2 albumus - albumu "Spēle" 1998. gadā mūzikas kompānijas  "Mapl" paspārnē un pašu producētais albums "Ir tādas lietas"  2012. gadā. Regulāri OTTO dziesmas ir bijušas iekļautas ierakstu kompānijas "Mapl" veidotajās mūzikas izlasēs, kā arī tās skan Latvijas Radio 2 un tiek rādītas Latvijas šlāgerkanālā. 2011.gadā OTTO ar Jura Ķirsona dziesmu "Ir tādas lietas" pirmo reizi piedalās arī Latvijas šlāgeraptaujā. Pārsvarā grupas izpildīto dziesmu autors ir Juris Ķirsons, bet vairākas ir arī Māra Lāpāna sacerētas.
Par svarīgāko savā darbībā OTTO uzskata kvalitatīvu, dzīvespriecīgu mūziku, atraktīvu pasniegšanas manieri, kas atbrīvo atmosfēru un liek justies omulīgi.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no M.Lāpāna arhīva

Raksta ID: 527
Atjaunināts: 20 aprīlis, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2949
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 aprīlis, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"