Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mūzikas grupa "OTTO"

Raksta ID: 527
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Ideja par grupas dibināšanu radās 1993. gada rudenī, kad par turpmāku kopīgu muzicēšanu vienojās savstarpēji pazīstami puiši, kuri uz to brīdi bija bez savām grupām. Tie bija Oskars Elksnis, Māris Lāpāns, Aleksandrs Balantajevs, Juris Ķirsons. Šādā sastāvā grupa uzstājas dažādos pasākumos apmēram 2 gadus. Tad, sakarā ar mācībām un dzīvesvietas maiņu, no grupas aiziet Oskars. No tā brīža sastāvs ir nemainīgs. Par svarīgāko savā darbībā OTTO uzskata kvalitatīvu, dzīvespriecīgu mūziku, atraktīvu pasniegšanas manieri, kas atbrīvo atmosfēru un liek justies omulīgi.
Grupa 15 gadu pastāvēšanas laikā ir uzstājusies apmēram 600 dažādos pasākumos. Piedalījusies labdarības akcijās par Rundāles pils norautā jumta un Preiļu kultūras nama iebrukušo griestu atjaunošanu, festivālos "Osvalds", "3 zvaigznes", Latgales TV mūzikas festivālā, kā arī mūzikas kompānijas "Mapl" organizētajās mūzikas disku prezentācijās un vasaras brīvdabas pasākumos. 2011.gadā OTTO ar Jura Ķirsona dziesmu "Ir tādas lietas" pirmo reizi piedalās Latvijas šlāgeraptaujā
Līdz šim grupa  ir izdevusi vienu mūzikas albumu „Spēle”. Regulāri OTTO dziesmas tiek iekļautas mūzikas kompānijas "Mapl" veidotajās mūzikas izlasēs.  Ikdienas uzstāšanās reizēs OTTO repertuārs veidojas no populārām deju un šlāgermūzikas kompozīcijām, kā arī pašu sacerētām dziesmām.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no M.Lāpāna arhīva
Raksta ID: 527
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2900
Ievietots:: 01 aprīlis, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"