Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tilžas amatierteātris "Spogulis"

Raksta ID: 524
Atjaunināts: 16 decembris, 2019

Tilžas KN dramatiskais kolektīvs atsāk darbu pēc ilgāka pārtraukuma 2003.gadā. Kolektīva kodolu veido nemainīgs sastāvs: Inese Jermacāne, Maldra Strupka, Inese Daukste, Astrīda Ivanova, Sandra Logina, Evija Krakope, Zintis Krakops, Jānis Cipruss, Kārlis Ignats, Imants Stikiņš, Andris Silaunieks. Režisors – Andrejs Ločmelis. Aktiermeistarību kolektīvs izkopj spēlējot dažādas īslugas”Kniebieni”, „Spogulis”, „Līnis murdā”u.c., ar kurām kolektīvs viesojas ne tikai toreizējā Balvu rajona robežās, bet arī Daugavpilī, Subatē, amatierteātru festivālā. 2005.gadā kolektīvs ar O.Rupaiņa "Dzimtā zeme" piedalās amatierteātru "Gada izrāde -2005" atlases kārtā Balvos, iegūstot skatītāju un žūrijas ievērību. 2008.gadā tiek iestudēta R.Blaumaņa joku luga "No saldenās pudeles", kura kļūst par kolektīva hītu un tiek spēlēta septiņpadsmit reizes, arī Blaumaņa dzimtajos Brakos. Tā bija viena no veiksmīgākajām izrādēm, atzīst aktieri, bija sajūta, ka no mākoņu maliņas uz mums noskatās pats Balaumanis.
No 2008.gada rudens kolektīva režisore kļūst Inese Daukste.  Kolektīvam pievienojas jauni dalībnieki : Anna Jermacāne, Lilita Laupace un Lienīte Galvanovska.  Kolektīvs iegūst jaunu elpu, top virkne mazu skeču, īsizrāžu, kuras priecē un smīdina skatītājus visos Tilžas pagasta svētkos. Kolektīvs spēlē fragmentus no „Skroderdienām Silmačos”, „Limuzīns Jāņu nakts krāsā", izspēlē mīlas dēkas "Reiz Ziemassvētkos". Dalībnieki turpina apgūt aktiermeistarības pamatus, nozīmīgu vietu atvēlot tēlu darbībai un raksturam. Skatītāju atzinību gūst viencēlieni "Tas notika pirtī" (latgaliešu valodā) un pēdējais izauklētais gabals, pamatojoties uz patiesiem notikumiem - "Dziesmas dēļ". Izrāde "Dziesmas dēļ" ar ovācijām tiek uzņemta Latvijas amatierteātru salidojumā Balvos 2010.gada vasarā.
2009.gadā kolektīvs iestudē J.Jaunsudrabiņa izrādi „Jo pliks, jo traks”, kuru ar sajūsmu noskatījās, gan tilžēnieši, gan citi novada ļaudis. Izrādē skatāmi spilgti raksturi, krāšņi tērpi un gaumīgas dekorācijas, kas ir kolektīva ieguldītā darba rezultāts.  Ar šo izrādi kolektīvs startē amatierteātru „Gada izrādē – 2009”Daugavpilī, parādot sevi kā nopietnu, atbildīgu un saliedētu kolektīvu.

Kādu laiku kolektīvs bija aizrāvies ar  "Tilžas kaķu" dzīves popularizēšanu, jo, kā zināms, kaķis arī krīzes laikā krīt uz visām četrām. Tas visnotaļ attiecināms arī uz kolektīvu un aktieri smaidot "izņaudēja" dzīvi novadā, pensionāru dzīves raibās ainiņas, brauca "ņaudēt" arī uz kaimiņpagastiem, apspriežot dažādas problēmas.
2014.gadā dramatiskais kolektīvs  svin 10 darba gadu jubileju un kļūst par Tilžas amatierteātri SPOGULIS.  Turpmākajos gados kolektīva darbībā nozīmīgi kļūst sekojoši iestudējumi:
Andrejs Skailis “Kas citam bedri rok, pats tajā iekrīt” (2012). Izcils lomu tēlojums Maldra Strupka un Jānis Cipruss.  Iestudējums kļūst par iemīļotu gabalu, kurš tiek spēlēts gan Tilžā, gan Lejasciemā  Valda Lūriņa amatierterātru režisoru salidojumā, kā arī Gada izrādē -  2012 Rēzeknē.  Režisors Arnis Ozols par Tilžas kolektīva izrādi ir sajūsmā, jo aktieru pasniegtie joki Andreja Skaiļa stāsta dramatizējumā “Kas citam bedri rok, pats tajā iekrīt”  bija  smalki un izjusti izspēlēti un pasniegti. “Es smējos, un tas nozīmē, ka uzvedums bija labs. Novēlu tilžēniešiem  nebaidīties un iestudēt arī biezāku izrādi, jo viņiem ir tādas iespējas. Malači!” teica Arnis Ozols. Arī Nacionālā kultūras centra amatierteātru eksperte Dace Vilne atzina, ka Tilžas “Spogulis” uzrunājis viņu gan kā skatītāju, gan kā žūrijas komisijas pārstāvi: “Lai turpina darboties, viņi uz skatuves jūtas droši un pārliecināti.”
2015. gada sezonā par “Spoguļa” hītu top komēdija pēc A.Sollogubova vodeviļas “Ak, maigā sirsniņa.” Kolektīvā spēlē jauni dalībnieki: Mārtiņš Melnis, Evija Kaša, Gatis Kokorevičs.  Gada izrādē tiek iegūta godpilna II pakāpe.  Eksperti atzīst: “Laba literārā materiāla izvēle – jautras mazzināmas vodeviļas lokalizējums. Labs piemērs, kā amatierteātrī savienot publikas pieprasījumu, interesantas lomas dažādajiem kolektīva aktieriem un režisorisku izaicinājumu. Izrādei labs ritms, visiem aktieriem režisore atradusi precīzus uzdevumus atbilstoši katra individuālai psihofizikai, kas rezultējies labos aktierdarbos – gan galvenajās, gan fona lomās.  Lielisks režisores atradums – komisko kalpu trijotne, kas iecerēta un arī darbojas delartiskās  komēdijas estētikā. Labi izmantota spēles telpa.  Savās lomās teicami iejutās aktieri: Evija Kaša, Sandra Logina, Astrīda Ivanova.Komēdija tiek spēlēta savā un kaimiņu novadā. Īpašu atzinību izrāde guva  Valda Lūriņa amatierteātru salidojumā Smiltenes novada Grundzālē, pēc kuras noskatīšanās vairāki režisori vēlējās savā īpašumā iegūt izrādes tekstu.
2017.gadā kolektīvs sāk darbu pie Ādolfa Alunāna orģinālās joku lugas “Pašu audzināts.” Kolektīvā ienāk jauni dalībnieki : Rebeka Ločmele un Dāvis Višņakovs, Artūrs Rudzāts. Šī izrāde iegūst savdabīgu, interesantu tēlojumu, jo iestudējums atkāpjas no klasiskā teātra pamatiem. Aktieri ļaujas improvizācijai, izrāde sākas un beidzas ar ieskatu teātra tēva A.Alunāna darbībā.  Luga tiek spēlēta Tilžā, kaimiņu pagastos un Gada izrādē Jēkabpilī.
2018.gada vasarā Tilžā tapa laikmetīgs kopienas teātra iestudējums “Breinuma līpa” sadarbībā ar LNKC, LR Kultūras ministriju, Latgales kultūras programmu un fondu INITIUM.  Iestudējumu veido profesionāļu komanda: Jans Willems van den Boss ( Lielbritānija), dramaturgs Edgars Niklasons, komponists Jēkabs Nīmanis, horeogrāfe Alise Putniņa, režisore Inese Daukste. Iestudējums top izmantojot Tilžas iedzīvotāju interviju materiālus, kas saplūst ar pašreizējo situāciju Tilžas ciemā. Iestudējums vērš skatītāju uzmanību uz sāpīgākajām problēmām ciemā, kā arī  liek skatītājiem domāt par Tilžas ciema nākotni. Tas tiešām bij vērēnīgs, laikmetīgs iestudējums, kuru noskatījās vairāk kā simts skatītāju.
Sākot ar 2011.gadu Tilžā  iedibināta jauna tradīcija. Teātra dienā uz Tilžu tiek aicināti novada un kaimiņu novadu amatierteātri uz saspēli “Dzīve kā teātris, teātris kā dzīve.” Pasākums ieguva plašu popularitāti no skatītāju puses. Tilžas “Spogulis” skatītājus pārsteidz ar iestudējumiem R. Blaumanis “Nelaime Nīnēnu purviņā,”  “Donžuāns”, “Melns kā velns”u.c.  
Tilžas amatierteātris “Spogulis “ aktīvi iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs, rīko pasākumus un meistarklases, kas saistās ar aktiermākslas kolektīvu attīstību un izaugsmi.  2015.gadā Tilžā notika režisora Valda Lūriņa kursantu salidojums “Krāsa spēlē teātri”, kura ietvaros bija ne tikai izrādes, bet arī meistarklases aktiermeistarībā un režijā.  2017.gada rudenī “Spogulis”organizēja meistraklases komēdijas žanra iestudēšanai ar nosaukumu “Teātra kafejnīca “Komēdija.” Meistarklases vadīja biedrības “Teātris un izglītība” vadītāja Ligita Smildziņa, LNKC  teātru eksperte Edīte Siļķēna. Tilžā meistarklases ir vadījuši aktieris Kristaps Rasims, Valmieras Drāmas teātra aktieris Mārtiņš Meiers, scenogrāfs Ivars Noviks.
Vairākus gadus "Spogulis" ir bijis Balvu Centrālās bibliotēkas organizēto "Grāmatu svētku" ar Zvaigzni ABC atklāšanas dalībnieks.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no I.Daukstes personīgā arhīva

Raksta ID: 524
Atjaunināts: 16 decembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2516
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 decembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"