Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"

Raksta ID: 520
Atjaunināts: 11 jūnijs, 2020

Krievu kultūras biedrības ansamblis "Razdoļje" izveidojās 2004.gadā. Lai uzstātos kādā Balvu vidusskolas pasākumā, sapulcējās tie, kam dziesma nav sveša. Uzstāšanās pašiem dalībniekiem patika, un Balvu vidusskolas direktores mudināti, izveidoja vokālo ansambli "Razdoļje". Ansambļa muzikālais vadītājs trīs gadus bija Aleksandrs Zabalotņevs. Pirmās uzstāšanās bija skolas un pilsētas pasākumos. Tālāk sekoja ansambļa uzstāšanās Kupravā - projekta "Eiropas gaismas gads" ietvaros, Kubulos -  pierobežas sadraudzības pilsētu Balvi un Pitalova pasākumā.
Pēc tam ansambli kādu laiku vadīja Svetlana Aleksejeva, bet kopš 2015.gada to vada Zoja Zaharova - Balvu Mūzikas skolas pedagoģe. Līdz ar Zojas ienākšanu kolektīvā, ansambļa dziesmas kļuva sarežģītākas, repertuārs kļuva daudzpusīgāks. Sākuma periodā Zoja koncertos pievienoja arī savu bērnu vokālo ansambli un abi kolektīvi dziedāja kopā. Kvalitatīvā repertuāra dēļ "Razdoļji" bieži aicina uzstāties uz Rīgu, Jēkabpili un citām Latvijas pilsētām. 2019.gada augustā notika ansambļa trīs dienu koncerttūre - vispirms Kārsavas novada Goliševā, nākamajās dienās - Lazdulejā un Kupravā.
"Razdoļje" vienmēr ir tautas svētkiem veltīto pasākumu, kā arī pasākumu, kas saistīti ar krievu diasporu, dalībnieki. Kolektīva muzikālo sveicienu saņēma gan vietējais mākslinieks J.Balavins savas izstādes atklāšanā, gan A.Aleksejevs dzejoļu grāmatas atvēršanas svētkos. Balvu pilsētā klausītāju iecienītas ir krievu kultūras biedrības "Razdoļje"organizētās Vecā Jaunā gada svinības, kur vienmēr uzstājas arī vokālais ansamblis.
Vokālajā ansamblī jau ilgstoši dzied Tatjana Antonova, Svetlana Aleksejeva, Marija Sorokina, Olga Jeremejeva (mirusi), Valentīna Daņilova, Jeļena Birska, Aleftina Kažurkina, Taisija Smirnova, Tamāra Guruļova, Nataļja Aņisimova

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no S.Pavlovskas personīgā arhīva: Ansamblis A.Aleksejeva grāmatas atvēršanas svētkos Balvos, ansamblis dažādās uzstāšanās vietās: Kupravā, Lāča dārzā Balvos, Balvu muižā, Maskavas namā Rīgā, Kubulos, Tilžā; koncerttūres laikā Goliševā, Kupravā un Lazdulejā

Raksta ID: 520
Atjaunināts: 11 jūnijs, 2020
Atjauninājumu skaits:: 6
Skatījumi:: 2137
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 jūnijs, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"