Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"

Raksta ID: 520
Atjaunināts: 19 augusts, 2010
Krievu kultūras biedrības ansamblis "Razdoļje" izveidojās 2004.gadā. Lai uzstātos kādā Balvu vidusskolas pasākumā, sapulcējās tie, kam dziesma nav sveša. Uzstāšanās pašiem dalībniekiem patika, un Balvu vidusskolas direktores mudināti, izveidoja vokālo ansambli "Razdoļje". Ansambļa muzikālais vadītājs trīs gadus bija Aleksandrs Zabalotņevs. Pirmās uzstāšanās bija skolas un pilsētas pasākumos. Kolektīvs ir uzstājies pasākumos Kubulos, Kupravā un Viļakā. Kupravā - projekta "Eiropas gaismas gads" ietvaros, savukārt, Kubulos ansamblis piedalījās pierobežas sadraudzības pilsētu Balvi un Pitalova pasākumā. "Razdoļje" vienmēr ir tautas svētkiem veltīto pasākumu, kā arī pasākumu, kas saistīti ar krievu diasporu, dalībnieki. Kolektīva muzikālo sveicienu saņēma gan vietējais mākslinieks J.Balavins savas izstādes atklāšanā, gan A.Aleksejevs dzejoļu grāmatas atvēršanas svētkos.
Šobrīd ansambļa "Razdoļje" sastāvā ir astoņas dalībnieces, vadītāja Svetlana Aleksejeva.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no S.Pavlovskas personīgā arhīva: Ansamblis A.Aleksejeva grāmatas atvēršanas svētkos, Kupravā un piedaloties Masļeņicā
Raksta ID: 520
Atjaunināts: 19 augusts, 2010
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1950
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 augusts, 2010 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"