Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"

Raksta ID: 516
Atjaunināts: 11 jūnijs, 2020

A. Šaicāna vadītā grupa "Leijerkastnieki" aktīvu darbību uzsāk 1987. gada nogalē, kad muzikanti piedalās gandrīz visos Tautas frontes pasākumos Balvu rajonā. Grupa kļūst populāra kā latvisko dziesmu izpildītāja un patriotiska gara uzturētāja cilvēkos. Tā kļūst pazīstama arī visā Latvijā, un 1991.gadā piedalās Latgales Televīzijas festivālā, atklājot festivāla noslēguma koncertu ar ansambļa dalībnieka J.Sprukuļa dziesmu „Latgalei”. Latvijas TV Mikrofona aptaujā ar dziesmu „Latgalei” grupa izcīna 5.vietu.
1993. gada Mikrofona aptaujā 6. vietu iegūst A.Šaicāna komponētā “Meža dziesma” („Dzīve, mana dzīvīte”). “Leijerkastnieki” ir piedalījušies trijos Latgales TV festivālos, gandrīz visos festivālos “Osvalds”, arī R.Paula vadītajā Līgo vakarā Krāslavā.
Ansambļa dibinātājs un vadītājs, arī dziesmu melodiju un daudzu vārdu autors ir Ainis Šaicāns. Vēl ansamblī 90. gadu sākumā spēlēja Jānis Sprukulis (solists, pūšamie instrumenti un daudzu dziesmu autors), Ivars Kuprišs (soloģitāra), Andris Višņakovs (basģitāra), Jānis Niedra (akustiskā ģitāra), Ilgonis Baltbārdis (sitamie instrumenti) un Ginta Zābele. A.Šaicāns ir sacerējis ap 60 melodijām. Dziesmas viņš dzied par klausītājiem saprotamām un aktuālām tēmām, izsakot arī savu attieksmi pret dažādiem notikumiem, vietām un līdzcilvēkiem - par Litenes traģiskajiem notikumiem („Meitenes ar ceriņziediem”), par Latvijas vēstures traģiskajiem notikumiem - deportācijām („Es pārnākšu”), savu pilsētu („Ziemeļmeita”, „Manai pilsētai”), pirmo skolu, Mitrakalnu- vietējo ļaužu pulcēšanās vietu Līgosvētkos, vilcienu, kurš vairs nekursē posmā Gulbene - Vecumi, par mīļo sporta veidu - futbolu, ziediem („Roze, roze”, „Melnā roze”, „Roze un mākonis”, „Viltīgā roze”, „Mārtiņrožu sveikas”) u.c.
Pēdējos gados grupa „Leijerkastnieki” Rīgas Radio ierakstu studijā, ir ierakstījusi daudzas jaunas dziesmas, kā arī pārrakstījusi jau zināmās 90.gadu dziesmas ( „Dzīve, mana dzīvīte”, „Atceries, pasmaidi, uzdziedi” un „Vecā estrāde”). 2008.gadā iznāca grupas "Leijerkastnieki" jubilejas albums, kurā iekļauta 21 dziesma.
Grupas sastāvā bez vadītāja Aiņa Šaicāna mūzicē - Ivars Kuprišs, Imants Strazds, Evita Vidomska, Andris Višņakovs, Zoja Zaharova.

Grupa vairs nepastāv, jo Ainis Šaicāns 2011.gada 25.oktobrī atstāja šo pasauli.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Ainis Šaicāns un "Leijerkastnieki" 2008.gadā - pie bungām Imants Strazds, otrajā rindā: Zoja Zaharova, Andris Višņakovs, Ivars Kuprišs, Ainis Šaicāns, Evita Vidomska (foto no "Vaduguns" arhīva); "Leijerkastnieki" festivālā "Osvalds" Baltinavā un Zviedrijā 1994.gadā (vidū tulks Sofija) - foto no Z.Zaharovas arhīva

Raksta ID: 516
Atjaunināts: 11 jūnijs, 2020
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 5156
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 jūnijs, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"