Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Puķītis Ernests

Raksta ID: 515
Atjaunināts: 15 septembris, 2020

Skolotājs un sabiedriskais darbinieks
Dzimis 1879.gada 24.decembrī Stāmerienes Jaunzemos kā lauksaimnieka dēls. Pirmo izglītību guvis Stāmerienes pareizticīgo draudzes skolā. Pēc tam Ernests iestājies Krapovičas skolotāju skolā, kuru pabeidz 1901.gadā. Tā paša gada rudenī iztur pārbaudījumus uz draudzes skolotāja tiesībām pie Vitebskas pareizticīgo garīgā semināra.
Pareizticīgo garīgo lietu pārvalde no 1897.gada Balvos atver un uztur skolu. E.Puķīts (citos avotos E.Puķītis) šajā skolā darbu sāk no 1901.gada 15.septembra. No skolas izveido atsevišķu zēnu un meiteņu skolu. E.Puķīts ir zēnu skolas skolotājs. Meiteņu skolā strādā skolotāja Paulīne Pakalne no Madonas, kura kā eksterns izturējusi pārbaudījumu Ļeņingradā un ieguvusi skolotāja tiesības. 1911.gadā E.Puķīts apprecas ar jauno skolotāju, 1913.gadā piedzimst dēls Jevgenijs.
1905.gadā E.Puķīts kā latvietis sabiedriskais darbinieks tiek vajāts no soda ekspedīcijām. 1914.gadā kā rezervists tiek ierauts pasaules karā un pidalās vairākās kaujās. Balvos noguris un izvārdzis, Puķīts atgriežas 1918.gadā un atkal ķeras pie sava agrākā skolotāja darba. Ārpus skolas pienākumiem viņš izpilda dažādus amatus redzamākās biedrībās un sabiedriskajās organizācijās.
Ar 1920.gadu abas šīs skolas apvieno un nosauc par Balvu II pamatskolu. Tautā šo skolu sauca par Puķīša skolu, jo viņš bija šīs skolas pārzinis. Abi Puķīši visu mūžu nostrādā Balvos līdz pensijai. E.Puķīts pensijā aiziet 1935.gadā. Mirst E.Puķīts jau labi pēc kara. Apbedīja viņu dzimtajā pusē - Stāmerienā. Turp tika aizvesta un guldīta arī viņa sieva.
Ir ziņas, ka E.Puķīts Balvos 1907.gadā noorganizējis kori. Pukīša kunga darbības laikā Balvos uzceltas trīs skolas, patērētāju biedrības "Skudra" un latviešu biedrības "Gaisma" mājas.

 

 
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

1.foto no Balvu pilsētas ģimnāzijas muzeja arhīva: Puķītis pirmais no kreisās puses; pārējās fotogrāfijas no S.Savickas fotoarhīva: Balvu skolotāji Paulīne (1887-1973) un Ernests Puķīši; sieva Paulīne ar dēlu Jevgeniju; dēls Jevgenijs (1913-1942.27.01) kā students Konservatorijā; E.Puķīša sieva Paulīne (sēd) ar māsu Albertīni (dzimušas Pakalnas), kura bija skolotāja H.Polfandera sieva
Raksta ID: 515
Atjaunināts: 15 septembris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1942
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 septembris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna