Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mūzikas grupa "Karburators"

Raksta ID: 511
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Grupa dibināta 1975.gadā, sanākot kopā Šķilbēnu puses jauniešiem. Nosaukums radies no joka: braucot uz mēģinājumu, vienam muzikantam nojuka mopēda karburators. Un kāpēc ansambli nenosaukt par karburatoru? Tā arī palika. Pirmajā sastāvā spēlēja: Antons Pužulis ( vadītājs), Oļegs Kovaļevskis, Pēteris Pužuls, Jānis Pūžulis un Roberts Strapcāns. No 1977.gada grupā spēlē patreizējais grupas līderis Vilis CIbulis. Ilgu laiku ansamblī spēlēja: Ēriks Matisons, Uldis Matisāns, Normunds Lapsa, Aivars Dortāns. Pēdējais muzicējošais sastāvs: Vilis Cibulis - balss, ģitāra; Māris Pužuls - balss, bungas; Zintis Vizulis - basģitāra. Grupa muzicē galvenokārt Balvu rajonā un Šķilbēnu pagastā. Tālākā darbības vieta bijusi Rīgā. Populārākās dziesmas: "Bez gredzena" un "Šķilbēniete" (mūzikas autors Vilis).

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto: I.Cibule
Raksta ID: 511
Atjaunināts: 14 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 3058
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"