Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Lilija

Raksta ID: 51
Atjaunināts: 19 jūlijs, 2022
Knipelētāja, rokdarbniece, garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1962.gada 20.decembrī Krišjāņu pagasta "Purenēs". Beigusi Tilžas vidusskolu, strādājusi dažādus darbus lopkopībā un tirdzniecībā. Ar rokdarbiem nodarbojas jau kopš bērnības, lielāko daļu apguvusi pašmācības ceļā. Lilija ada gan cimdus un zeķes, gan mežģīņu šalles, izšuj, tamborē (notamborējusi sev pat linu kostīmu), mezglo, darina gobelēnus un apsveikuma kartiņas, gatavo adītas, tamborētas un šūtas rotaļlietas. Pēdējā laikā bieži gatavo uz rāmīša sietās sešstūrainas sedziņas, kuras var izmantot gan kā sedziņas, gan izmantot spilvenu gatavošanai. Lilija atzīst, ka lielākā daļa darbu ir dāvināti radiem, draugiem, paziņām un izveidot kopēju darbu izstādi būtu pagrūti.
No kursiem beigusi vienīgi knipelēšanas kursus, 2000.gadā ieguvusi arī zeļļa diplomu knipelēšanā. Vadījusi knipelēšanas kursus Balvos un Krišjāņu pamatskolā. Lilijas knipelētie darbi bija skatāmi izstādē Balvu novada muzejā (2001.gadā) un Balvu Kultūras un atpūtas centrā (2008.gadā), Rīgā, Zviedrijā, vairāki darbi aizceļojuši arī uz Ameriku. Lilijas Zelčas knipelētos darbus, braukdama uz starptautisko rokdarbu izstādi Zviedrijā ( 2005) līdzi bija paņēmusi Astrīda Krainā, kur viņi bja skatāmi izstādē un daži arī pārdoti. Vēlāk no Zviedrijas braucot uz Tilžu ar humānās palīdzības mantām, zviedri bija paņēmuši līdzi vecas mežģīnes paraugu, pēc kura lūdza Lilijai noknipelēt mežģīni viņu altārsegai piecu metru garumā. Vēlāk Lilija knipelējusi mežģīni arī Tilžas katoļu baznīcas altārsegai, bet 2012.gadā top mežģīne ar baznīcas simbolu - krustiņiem Ķeipenes lūgšanu telpai.
Ļoti simpātiskas sanāk meistares knipelētās grāmatzīmes gan bez uzrakstiem, gan ar uzrakstiem - Tilža, Balvi vai kādu citu pasūtīto vārdu.
Balvu Novada muzeja projekta "Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīcas" ietvaros, Lilija vadījusi knipēlēšanas meistardarbnīcu Tilžā 2009.gadā. Viņas darbi līdz ar citu "Tilžas Rūķīšu" meistaru darbiem bijuši izstādēs Briežuciemā un Baltinavā. Baltinavas muzejā Lilija audēju tikšanās reizē 2008.gadā demonstrējusi knipelēšanas mākslu visiem klātesošajiem. 2012.gada martā Lilija Zelča ar savām daudzajām prasmēm piedalījās akcijā "Satiec savu meistaru!"

Lilija Zelča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Maija mēnesī regulāri dziedāja pie Purviņu krucifiksa.

Kopš 2019.gada dzīvo Madonā pie meitas.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no L.Zelčas personīgā arhīva: 2.foto - Lilija akcijas "Satiec savu meistaru!" laikā Tilžā (2012), viņas darbi


Raksta ID: 51
Atjaunināts: 19 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2173
Ievietots:: 06 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 19 jūlijs, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Baranova Olga
b Borise Valērija
b Budeviča Antoņina
b Cepurīte Aldona
b Circene Marija
b Gabrāne Nanija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Logina Regīna
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Ruduka Velga
b Sleža Margarita
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zača Nellija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Šnepere Skaidrīte
b Štāle Elfrīda
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds