Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tautas pūtēju orķestris "Balvi"

Raksta ID: 508
Atjaunināts: 14 septembris, 2015
Pirmā pūtēju kopa Balvos pastāvējusi ap 1903.-1904.gadu, kuru vadījis atvaļināts armijas muzikants Upenieks. Divdesmitajos gados un trīsdesmito gadu sākumā Balvu pagastā darbojas divas pūtēju vienības, kurās spēlēja apmēram seši līdz desmit vīri. Spēlēšanai zaļumballēs ar to pietika. Gurcku vienībā spēlēja vecāki vīri, un trīsdesmito gadu sākumā viņu aktivitātes izbeidzās. Užgaviešu vienības galvenais kodols bija trīs brāļi Kravaļi - Staņislavs, Antons un Alberts.
1932.gadā 15 vīri nodibina Balvos pirmo pūtēju orķestri. To vada Pēterpils konservatoriju beigušais mūziķis Alfons Miške. Pēc 1934.gada pārmaiņām, tika nomainīts Balvu aizsargu rotas komandieris. Radās vajadzība pēc sava pūtēju orķestra, kas varētu kuplināt svinīgās izdarības un piedalīties parādēs. To arī izveidoja, apvienojot jau esošās pūtēju kopas. Aizsargu organizācija sagādāja pūšamos instrumentus. 1938.-1939.gadā orķestra sastāvā spēlēja: Staņislavs, Antons un Alberts Kravaļi, Ernests Zariņš, Jānis Rags, Eižens Miške, Jānis Zēbergs, Jēkabs Kariks, Rags un Začests. 1938.gadā par oficiālo orķestra vadītāju iecēla Balvu valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāju Olīvu Mētru. 1939.gadā Rīgā notika Aizsargu svētki, kur Uzvaras laukumā uz lielo parādi pulcējās aizsargi ar saviem orķestriem. Orķestris piedalījās arī Latgales novada Dziesmu svētkos Daugavpilī 1940.gada 15.jūnijā. Balvu aizsargu nodaļas pūtēju orķestris savu darbību izbeidza ar Internacionāles nospēlēšanu 1940.gada jūlijā Balvu tirgus laukumā zem sarkanajiem karogiem.
Orķestris darbību atsāk 1955.gadā un to vada trompetists Staņislavs Kravalis, kas tajā laikā strādāja par pūtēju orķestra vadītāju Balvu vidusskolā. Apvienojot abus kolektīvus, radās iespēja sagatavot programmu un 1959.gada vasarā piedalīties A.Upīša "Ziņģu Ješkas uzvara" brīvdamas uzvedumā. Līdz 1963.gadam orķestris koncertprogrammu neiestudē. Tad kolektīva vadību uzņemas Jānis Vītols. Šajā laikā orķestris vairākas reizes uzstājās koncertos ar atsevišķiem skaņdarbiem. Atkal mainās kolektīva vadītāji. Neilgu laiku kolektīvu vada Jāzeps Kozurs, Viktors Strapcāns.
Svarīgs orķestra vēsturē ir 1967 .gads, kad orķestra vadību pārņem toreizējais kultūras nodaļas vadītājs Vitolds Dreimanis. Kopīgā darba rezultātā zonālajās sacensībās Balvos 1977.gadā tiek izcīnīta 2.vieta un ceļazīme uz republikas pūtēju orķestru fināla sacensībām republikas Dziesmu svētkos. Šajā reizē neizpaliek arī panākumi. 1977.gada oktobrī tiek izcīnīta 3.vieta sacensībās un 11.oktobrī kolektīvam tiek piešķirts Tautas kolektīva goda nosaukums, bet vadītājam Vitoldam Dreimanim - Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbinieka goda nosaukums. Orķestrī šai laikā spēlēja: Vitālijs un Juris Logini, Viktors un Juris Salmaņi, Francis Bankovs, Samuels Šors, Imants Klēģeris, Valērijs Kacēns, Jānis Bodrovs, Vladimirs Baranovs, Alvīns Netcelis, Jānis Vanags, Pēteris Jefimovs, Žanis Plešs, Ritvars Knesis, Benedikts Paršovs, Raimonds Gailis, Aldis Laicāns, Igors Kozlovskis, Jānis Sprukulis, Jānis Gusts, Juris Zaharāns u.c.
1979.gadā orķestris pirmo reizi piedalās Tautas kolektīvu sacensībās Ludzā, pēc tam 1980.gadā - republikas Dziesmu svētku sacensībās Rīgā. 1981.gadā Tautas pūtēju orķestris "Balvi" piedalījās Raimonda Paula autorkoncertā Balvos.
1983.gadā, sakarā ar Vitolda Dreimaņa dzīvesvietas maiņu, kolektīva vadību pārņem ilggadējais orķestra dalībnieks Samuels Šors. Pēc viņa divus gadus orķestri vada Benedikts Paršovs.
1987.gadā orķestra vadību pārņem I.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pūšamo instrumentu nodaļas absolvents Egons Salmanis. Iepriekšējos gados orķestrī bija iestājies zināms atslābums, taču tagad sākas jauns radoša un mērķtiecīga darba posms. Ja 1987.gadā pūtēju orķestru zonālajās sacensībās balvenieši II grupā iegūst 21.vietu, tad pēc pāris gadiem jau pirmo, pie tam ierindojas 4.vietā republikā. 1992.gadā, jau esot I grupas pūtēju orķestru vidū, iegūst 14.vietu, bet pēc gada - pirmo. Līdz ar to balvenieši tiek ieskaitīti A grupā un tur atrodas arī pašlaik. Orķestris piedalījies ļoti nozīmīgos republikas pasākumos un Balvu rajona svētkos, salidojumos, labdarības koncertos, valsts svētku svinībās. Kopš 2005.gada orķestris ņem dalību svētajās Misēs Aglonas bazilikā un garīgās mūzikas koncertos Aglonas Sakrālajā laukumā.
Orķestra sastāvu pašlaik veido gados jauni cilvēki, jo pūtēju orķestris "Balvi" ir nākošais etaps daudziem Balvu mūzikas skolas audzēkņiem.
2003.gada Dziesmu svētku skatē orķestris otrajā grupā ieguva 2.vietu, 1.Latvijas pūtēju orķestru konkursā 2007.gadā, kas bija veltīts G.Ordelovska piemiņai,  1.vietu otrajā grupā.
XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku pūtēju orķestru konkursa finālā 2008.gada 8. jūlijā koncertzālē Lielā Ģilde pūtēju orķestris "BALVI" savā grupā, kurā sacentās vienpadsmit Latvijas labākie pūtēju orķestri, ieguva 1.vietu. Arī 2013.gada Dziesmu svētku laikā, piedaloties pūtēju orķestru finālskatē, Balvu pūtēju orķestris otrajā grupā izcīnīja 1.vietu un viņiem bija otrs labākais rezultāts visu 24 orķestru vidū, neskatoties uz grūtību pakāpēm.
2015.gada martā orķestris piedalījās III Baltijas valstu starptautiskajā pūtēju orķestru konkursā, un savā grupā ieņēma 2.vietu.
2008.gadā izdots buklets "PŪTĒJU ORĶESTRIS BALVI"
Mūzikas akadēmijas asociētais profesors, profesionālā pūtēju orķestra "Rīga" diriģents Jānis Puriņš par mūsu orķestri ir teicis: "Latgale nav bagāta ar saviem pūtēju orķestriem, bet tieši šim novadam pieder viens no valsts labākajiem orķestriem - pūtēju orķestris "Balvi", kuru vada diriģents Egons Salmanis."


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no KAC - orķestris 80.gadu sākumā; pie Doma baznīcas un Dziesmusvētkos 2003.gadā; Balvu pilsētas svētkos 2008.gadā
Raksta ID: 508
Atjaunināts: 14 septembris, 2015
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2489
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 septembris, 2015 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils pagasta sieviešu vokālais ansamblis
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"