Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"

Raksta ID: 504
Atjaunināts: 29 novembris, 2018
Baltinavas pagasta dramatiskais kolektīvs „Palādas” ir dibinājies  1999. gada novembrī, kad Baltinavas vidusskolas skolotāja Anita Ločmele aicināja kopā visus teātra spēlēt gribētājus. Doma par teātra tradīciju atkalatjaunošanu radās pēc kādas projektu nedēļas skolā, kurā A. Ločmele ar skolēnu grupu pētīja teātra vēsturi Baltinavā. Kopā sanākušo aktieru bija diezgan daudz, taču viena nelaime – daļa no grupas varēja iet uz mēģinājumiem vēlā vakarā, bet daļa – tikai pēcpusdienā. Šajā „pēcpusdienas” grupā bija vienas sievietes, bet „vakara” grupa varēja lepoties ar vīriešu klātbūtni. Lai kāda no sanākušajām sievietēm neaizietu apbēdināta un nezaudētu cerību būt aktrise, A. Ločmele izšķīrās par divu lugu iestudējumiem. Pēcpusdienās lomās iejutās sieviešu grupa A. Brigaderes lugā „Čaukstenes”, bet vēlās vakara stundās – R. Blaumaņa komēdijas „Skroderdienas Silmačos” aktieri.
Pirmās uguns kristības bija sieviešu trupai, kura 2000. gada Lieldienās prezentēja savu iestudējumu. Atsaucība bija liela, jo baltinavieši lieliski pazina savējos, tāpēc juta līdzi katrai izteiktajai frāzei. Taču nākošajam gadam tāda luga, kurā būtu tikai 6-7 sievietes, vairs neatradās, tāpēc režisorei A. Ločmelei nācās rakstīt pašai. Izvēlētais pseidonīms kādu brīdi pasargāja no liekas uzmanības. Tā radās Danskovītes lugas „Ontons i Anne” 1.daļa, „Ontons i vampiri”. Te jau sieviešu kolektīvā darbojās viens vīrietis. Uz lomu pieteicās Baltinavas vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs Imants Slišāns un ... palika par Ontonu uz visiem gadiem. Pārējās daļas „Kuozu goda jubileja”, „Ontons izaklaidej”, „Ontona tragedeja”, „Ontons i plāšnīki” – jau nāca it kā pašas no sevis. Skatītāji to nosauca par seriālu. Varbūt tā arī ir. Cilvēki ikdienā paši gāja klāt gan pie lomu spēlētājiem, gan pie autores un ieteica radošas idejas, stāstīja dažādus gadījumus. Skatītāji izrādes „Ontons i Anne” personāžus pieņēma kā sava pagasta cilvēkus, viņu teiktajā sazīmējot kaimiņu un paziņu izteiktās frāzes, bet lugas attēlotajās ainās- notikumus, kas risinājušies atsevišķu personu vai pagasta dzīvē. Šobrīd "Ontanam i Annei" ir astoņas daļas.
Pavisam citi notikumi un varoņi ir komēdijā „Tāva meitas”.
Otrā grupa 2000. gada Jāņu dienā pieteica sevi ar R. Blaumaņa lugu „Skroderdienas Silmačos”, tai seko „Trīnes grēki”, „Ļaunais gars”, „Zagļi”, O. Rupaiņa „ Dzymtā zemē”, P. Apšinīka „Jaunīs politiķis”. Arī  šī grupa sāk pieprasīt lugu, kuras lomas rakstītas tieši viņiem, un tā top „Sīvasmuotes senču laiki”, kas pirmizrādi piedzīvo 2006. gada 3. Lieldienās.
2008. gadā rajona laikraksts „Vaduguns” lūdza iepriecināt tā lasītājus ar vēl nekur nerādītu izrādi – tā tapa lugas „Ontons i Anne” 6. daļa „Ontons i Zīmassvātki”.
Aktieru sastāvs kopš 1999. gada ir krietni mainījies – kāds pārcēlies dzīvot citur, kāds mācās un strādā Rīgā, kāds beidzis uzstāšanos. Pašlaik kolektīvā ir 15 pieaugušie un 4 bērni: Imants Slišāns, Ina Gavrilova, Skaidrīte un Aigars Keiši, Vija un Jāzeps Jermacāni, Janīna un Aldis Keiši, Jugita un Jānis Boldāni, Violenta un Jānis Kubuliņi, Ausma Lipska, Emīlija Keiša, Lilita Dunce, Ilze un Edgars Jermacāni, Aleta un  Ralfs Boldāni.
Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva nosaukums „Palādas” radies no latgaliešu vārda, kas literārajā valodā nozīmē „pūces”. Tā nu sanācis, ka aktieru darbošanās teātrī notiek pamatā vēlās vakara un nakts stundās, kad savas gaitas sāk arī šie putni.
Baltinavas dramatiskais kolektīvs „Palādas” ir piedalījies dažādos pasākumos, popularizējot latgaļu valodu, tradīcijas un vērtības.
2004.gadā lugas „Ontons i Anne” grupa ieguvusi Latvijas amatierteātru iestudējumu parādes „Gada izrāde 2004” laureāta titulu.
2005. gadā piedalīšanās starptautiskajā oriģināldramaturģijas festivālā „Spēlesprieks”Limbažos.
2006. gadā saņemta Kultūras ministrijas prēmija tautas mākslā.
2006. gada augustā piedalīšanās XI Latvijas amatierteātru festivālā Jēkabpilī.
2007. gada jūnijā Starptautiskajā amatierteātru festivālā „Hepenings – 2007” Gulbenē.
2007. gada augustā piedalīšanās Starptautiskajā amatierteātru festivālā „Siršu medus” Lietuvā.
2008. gada jūnijā piedalīšanās amatierteātru saietā „Spēlējam kopā” Subatē
2010.gadā pēc režisores Anitas Ločmeles viencēliena komēdijas "Ontans i Anne" motīviem Latvijas Nacionālajā teātrī iestudēja tautas komēdiju "Latgola.lv", kurš tika izvirzīts "Spēlmaņu nakts 2010/2011" balvai nominācijā "Gada latviešu autora iestudējums". 2014.gada pavasarī pirmizrādi Nacionājā teātrī piedzīvoja "Latgola.lv-2".
2012.gada jūnijā jaunās autores Līgas Slišānes komēdijas "Myužeigīs žeņiks" pirmizrāde Baltinavā
2012.gada 26.februārī "Palādas" saņēma latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks 2011" speciālbalvu par to, ka 2011.gadā izrāde "Ontons i Anne"  tika izrādīta 57 reizes
2013.gada 5.janvārī baltinavieši piedāvāja rīdziniekiem noskatīties izrādes "Ontans i Zīmassvātki" orģinālversiju kinoteātrī "Splendid Palace".  Bet Dziesmu svētku gaidās 2013.gada vasarā "Palādas" kopā ar mūziķi Andri Baltaci gatavoja priekšnesumu un piedalījās Latvijas televīzijas veidotajā pozitīvo emociju raidījumā "Lai top!", kur skatītāju balsojuma rezultātā ieguva pirmo vietu.
Jau par tradīciju kļuvis, ka Lieldienās "Palādas" pie skatītājiem dodas ar jaunu izrādi - 2013.gadā izrāde "Gostu Gosts", bet 2014.gadā - Danskovītes luga "Pareizuo stidzine".
Patīkamiem notikumiem bagāta bija 2016.gada vasara. Vispirms lugas "Ontans i Anne" 9.daļas pirmizrāde Līgo vakarā. Tad 6.un 7.augustā "Palādas" piedalījās 2.Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētkos Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Viņi pirmo reizi spēlēja izrādi "Lauku kurorts piļsātnīkīm"  īstas mājas pagalmā - Latgales lauku sētā Dervinīki. Un 14.augustā piedalīšanās Rīgas svētkos, kur aktieriem bija jākļūst par J.Streiča filmas "Cilvēka bērns" personāžiem.
2018.gadā  Baltinavas amatierteātris pirmo reizi vienojās "trakai pārnovadu avantūrai" -  kopīgai izrādei ar Pāvilostas amatierteātri.  3.novembrī Pāvilostas kultūras namā viņi izrādīja iestudējumu "Apsolītā zeme", kuru pēc Vitālija Sandera darba "Dīvainā dzīve" motīviem uzrakstīja Baltinavas amatierteātra "Palādas" režisore Anita Ločmele. Iestudējums ir par latgaliešu ģimeņu ieceļošanu Kurzemē, Sakas pagasta Grīņos.Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no A.Ločmeles personīgā arhīva: "Palādas" Jēkabpilī 2006.gadā un Šķilbēnos 2005.gada jūnijā, kā ielu muzikanti festivālā Jēkabpilī, otrā kolektīva grupa 2008.gada martā un festivālā Subatē 2008.gada jūnijā; E.Smiļģa muzejā 2005.gada 31.maijā kopā ar Līviju Akurateri; G.Gruziņas zīmētā programma; "Palādu" dalībnieki kolektīva 15.dzimšanas dienas svinībās 2015.gada 17.janvārī (E.Gabranova foto); ar Anitu Ločmeli grāmatas "Ontans i Anne" atvēršanas svētkos (2015); Baltinavas un Pāvilostas aktieri ar Vitāliju Sanderu iestudējuma pirmizrādē (2018)
Raksta ID: 504
Atjaunināts: 29 novembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 4625
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 novembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"