Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šperberga Mārīte

Raksta ID: 500
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Žurnāliste, sabiedriskā darbiniece

Dzimusi 1958.gada 16.jūnijā Balvu rajona Bērzpilī. Aktivitātes Bērzpils vidusskolā un Balvu mūzikas skolā ir likumsakarīgas turpmākajām gaitām. Mārītei patīk skriet, spēlēt bumbu un pat hokeju, slēpot (distancē), bet kad sākas sacensību laiks, priekšroka tiek dota akordeonam, ģitārai un dziedāšanai pagasta vokāli instrumentālajā ansamblī. Patīk žurnālistika, bet tikpat daudz arī kultūras pasākumu organizatora darbs, bioloģija un ģeogrāfija. Jau no 1971. gada Mārīte publicējas republikas un rajona presē. 1973. gadā viņa nokļūst divu mēnešu jauno žurnālistu nometnē Krimā. Taču 1976. gadā žurnālistos uzņem tikai krievu plūsmā un Mārīte iestājas Rīgas Politehniskā institūta (tagad RTU) Celtniecības fakultātē. Studiju gados daudz publicējas laikrakstā „Padomju Jaunatne” un citur. 1980. gadā kļūst par „Padomju Jaunatnes” labāko Gada autori. Pēc RPI beigšanas Mārīte organizē grupas biedru salidojumus, veic aptaujas, kā rezultātā top TV raidījums „Tavas otrās mājas” par 1981. gadā RPI absolvējušiem būvinženieriem.

Seko trīs gadi Balvu rajona Lauksaimniecības pārvaldes kapitālās celtniecības daļas priekšnieces amatā, pēc reorganizācijas - Rajona agrorūpnieciskās apvienības priekšnieka vietnieces un kapitālās celtniecības daļas priekšnieces amatā.

Pēc tam Mārīte tiek pārvilināta darbā rajona laikrakstā „Vaduguns”. 1984. gadā atzīta kā Latvijas labākā jaunā žurnāliste; 1985. un 1986. gadā - labākā žurnāliste republikāniskajā konkursā par celtniecības tēmu. Publicējās laikrakstā „Cīņa”, žurnālā „Skola un ģimene”. 1995. gadā kopā ar kolēģiem nodibina uzņēmumu SIA „Balvu Vaduguns”, kas izdod rajona avīzi. Līdz 1997. gada nogalei ir uzņēmuma valdes priekšsēdētāja.

No 1997.gada oktobra līdz 2000. gada augustam Mārīte ir žurnāla „Kapitāls” vadības, ražošanas un tehnoloģiju nodaļas redaktore, līdz 2004. gada septembrim žurnāla galvenā redaktore.

1998. gadā iestājās Latvijas Būvinženieru savienībā (LBS).

2005. gadā Mārīte Šperberga kļuva LBS sabiedrisko attiecību koordinatore un ir LBS žurnāla „Būvinženieris” redaktore. Vada un organizē diskusijas žurnālā „Latvijas Būvniecība”. Kopš 2008.gada oktobra - lektore mācību centrā "Ego centrs".

Mārīte vienmēr un visur iesaistījusies sabiedriskajā darbā. Laikā no 1988. gada līdz 1997. gadam vadīja Latvijas Kultūras fonda Balvu novada kopu. 1992. gadā saņēma Latvijas Kultūras fonda Lielo Gada balvu. Kopš 2003. gada 3. februāra ir mazo un vidējo uzņēmēju biedrības „Līdere” valdes priekšsēdētājas vietniece un mentoringa programmā mentore. Ir Latvijas Biznesa sieviešu informācijas centra un Latvijas Biznesa, lietišķo un profesionālo sieviešu asociācijas biedre

Mārītes vaļasprieki laika gaitā mainījušies. 25 savus dzīves gadus viņa šuva un adīja, tagad daudz ceļo (regulāri pa Latviju, bet arī tālāk), raksta ceļojumu aprakstus. Patīk fotografēt dabu un dzīvniekus. Organizē laivu braucienus un ekskursijas pa Latviju, organizē grupas biedru salidojumus, pieredzes apmaiņas tikšanās uzņēmējiem.

2009.gadā iznākusi Mārītes Šperbergas sarakstītā grāmata - biznesa romāns "Paslēpies biznesā".

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no M.Šperbergas personīgā arhīva: 5.foto - Mārīte  tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā 2011.gada 24.martā

Raksta ID: 500
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2288
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zeltkalne Vineta
b Zvejniece Rasma