Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Āze Anna

Raksta ID: 499
Atjaunināts: 21 augusts, 2020

Mežkope, privātās kolekcijas īpašniece
Dzimusi 1958.gada 23.oktobrī Balvu rajona Kubulos. Mācījusies Stacijas astoņgadīgajā skolā, Balvu visusskolā un 13.Rankas profesionāli tehniskajā vidusskolā. 1978.gada 1.augustā sāka strādāt par mežsardzi Žīguru mežniecībā. Tagad strādā akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" struktūrā "Sēklas un stādi" par sēklu plantāciju pārzini.
Anna nav tikai mežkope, viņai ir arī pedagoga talants. Daudzi Latvijas skolotāji savā darbā izmanto viņas sastādītos metodiskos materiālus par dzīvniekiem. 1995.gadā izdots eksperimentāls mācību līdzeklis "Meža uzdevumi" : Tautasdziesmas, mīklas, ticējumi, vērojumi, 2005.gadā izdota A.Āzes grāmata "Meža zīdītājdzīvnieki' - apraksti, stāsti, uzdevumi par dzīvniekiem, 2011.gadā - "Iepazīsti kokus, krūmus, puskrūmus un liānas": stāsti, apraksti, uzdevumi. Savukārt 1999.gadā iznāca grāmata "Mednieku tradīcijas Latvijā".

2018.gadā iznāca Annas Āzes grāmata "Putni Latvijā", bet 2019.gadā - Atmiņu burtnīca "Jānis Pilmanis. Brīvības cīņu dalībnieks - stiprinieks". Annas Āzes sagatavotā informācija par dažādiem kokiem, zvēriem, meža vēsturi publicēta arī rajona laikrakstā un citos izdevumos. 1996 – 1998.gadā Anna žurnālā „Lauku Dzīve” veidoja Sīmaņa lapu. Jāpiezīmē, ka muzeja vadītājai par sabiedrības izglītošanu un informēšanu 2006.gada februārī Atzinības rakstu piešķīris Zemkopības ministrs Mārtiņš Roze.
Anna Āze ir savākusi materiālus par mežu vēsturi un izveidojusi privātu kolekciju - Meža muzeju, kas atrodas Žīguru bērnudārza telpās. 2006.gadā Annas Meža muzejs atzīts par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu Latgales reģionā, un viņa ir ieguvusi Vides gida sertifikātu, kas oficiāli apliecina - Anna zina ko un kā runāt.
1992.gadā Annai Āzei piešķirta Spīdolas stipendija. Viņa astoņas reizes bijusi Vispasaules latviešu 3x3 nometnēs kā dabas mācības ievirzes vadītāja.
Annas aizraušanās ir medības un fotografēšana, viņa ir uzņēmusi retus un apbrīnojamus kadrus.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Āzes personīgā arhīva: Anna  Pasaules latviešu ģimeņu nometne 3x3  Apguldē (2003);  saņemot apbalvojumu "Ģimenei draudzīgākā vieta " (2006)

Raksta ID: 499
Atjaunināts: 21 augusts, 2020
Atjauninājumu skaits:: 7
Skatījumi:: 2530
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 augusts, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akuls Pēteris
b Aleksandrovs Jānis
b Apeins Ilmārs
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Bondars Edgars
b Bozovičs Antons
b Dzenītis Jānis
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kaluga Imants
b Kazinovskis Andris
b Keišs Pēteris
b Krasnais Vilberts
b Kuļša Regīna
b Kuļšs Vitālijs
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Logins Henriks
b Ločmelis Vincents
b Lāce Palmīra
b Matīss Valdis
b Olekšs Kazimirs
b Paidere Irēna
b Pastars Edgars
b Polfanders Ludvigs
b Pušpurs Aldis
b Sudarovs Jānis
b Sīlis Teodors
b Upītis Gunārs
b Šaicāns Ainis
b Šaicāns Voldemārs
b Šķirmants Jānis
b Šļakota Kazimirs