Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Āze Anna

Raksta ID: 499
Atjaunināts: 28 decembris, 2021

Mežkope, privātās kolekcijas īpašniece, grāmatu autore
Dzimusi 1958.gada 23.oktobrī Balvu rajona Kubulu pagasta Celminiekos, tagad dzīvo Žīguros.  Mācījusies Stacijas astoņgadīgajā skolā, Balvu visusskolā un 13.Rankas profesionāli tehniskajā vidusskolā. Beidzot skolu 1978.gada 1.augustā sāka strādāt par mežsardzi Žīguru mežniecībā. Dažādos amatos Žīguru MRS viņa nostrādā līdz 2000.gadam (1979.-1990. - sēklu plantāciju meistare; 1990.-1996. - sēklu plantāciju vadītāja; 1996.-2000. - mežsardze). Tālāk divus gadus Anna Āze bija kokaudzētavas vadītāja VAS "Latvijas meži. Un tagad kopš 2002.gada - ir AS "Latvijas valsts meži" struktūras " Sēklas un stādi" Latgales sēklkopības iecirkņa sēklu plantāciju pārzine.   
2016.gadā "Latvijas Valsts meži" gada balvas "Pumpurs 2015" apbalvošanas ceremonijā LNB Latgales sēklkopības iecirkņa komanda Anna Āze un Juris Trimalnieks saņēma apbalvojumu nominācijā "LVM labākā komanda".
Anna nav tikai mežkope, viņai ir arī pedagoga talants. Daudzi Latvijas skolotāji savā darbā izmanto viņas sastādītos metodiskos materiālus par dzīvniekiem - 1995.gadā izdoto eksperimentālo mācību līdzekli "Meža uzdevumi : Tautasdziesmas, mīklas, ticējumi, vērojumi". 1999.gadā iznāca Annas Āzes grāmata "Mednieku tradīcijas Latvijā", 2005.gadā - grāmata "Meža zīdītājdzīvnieki' - apraksti, stāsti, uzdevumi par dzīvniekiem, 2011.gadā - "Iepazīsti kokus, krūmus, puskrūmus un liānas": stāsti, apraksti, uzdevumi,  2018.gadā - grāmata "Putni Latvijā", bet 2019.gadā - Atmiņu burtnīca "Jānis Pilmanis. Brīvības cīņu dalībnieks - stiprinieks".
Annas Āzes sagatavotā informācija par dažādiem kokiem, zvēriem, meža vēsturi bieži publicēta rajona laikrakstā un citos izdevumos. 1996 – 1998.gadā Anna žurnālā „Lauku Dzīve” veidoja Sīmaņa lapu, ko bērni bija iemīļojuši.
Anna Āze ir savākusi materiālus par mežu vēsturi un izveidojusi privātu kolekciju - Meža muzeju, kas atrodas Žīguru bērnudārza telpās. 2006.gadā Annas Meža muzejs atzīts par "Ģimenei draudzīgākās  atpūtas vietas Latvijā" uzvarētāju  Latgales reģionā, un viņa ir ieguvusi Vides gida sertifikātu, kas oficiāli apliecina - Anna zina ko un kā runāt. Jāpiezīmē, ka muzeja vadītājai par sabiedrības izglītošanu un informēšanu 2006.gada janvārī piešķirta Zemkopības ministrijas Meža nozares 2005.gada balva.
1990.gadā Annai Āzei piešķirta Spīdolas stipendija par darbu "Žīguru meža vēsture". Viņa divpadsmit reizes vadījusi Dabas mācības ievirzi  Vispasaules latviešu 3x3 nometnēs.
Annas aizraušanās ir medības un fotografēšana, viņa ir uzņēmusi retus un apbrīnojamus kadrus.

2020.gada 30.oktobrī Ordeņu kapituls nolēma Annai Āzei piešķirt Triju Zvaigžņu ordeni.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Āzes personīgā arhīva: Anna  Pasaules latviešu ģimeņu nometne 3x3  Apguldē (2003);  saņemot apbalvojumu "Ģimenei draudzīgākā vieta " (2006)

Raksta ID: 499
Atjaunināts: 28 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 10
Skatījumi:: 2821
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 28 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akuls Pēteris
b Aleksandrovs Jānis
b Apeins Ilmārs
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Bondars Edgars
b Bozovičs Antons
b Dzenītis Jānis
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kaluga Imants
b Kazinovskis Andris
b Keišs Pēteris
b Krasnais Vilberts
b Kuļša Regīna
b Kuļšs Vitālijs
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Logins Henrihs
b Ločmelis Vincents
b Lāce Palmīra
b Matīss Valdis
b Olekšs Kazimirs
b Paidere Irēna
b Pastars Edgars
b Polfanders Ludvigs
b Pušpurs Aldis
b Sudarovs Jānis
b Sīlis Teodors
b Upītis Gunārs
b Šaicāns Ainis
b Šaicāns Voldemārs
b Šķirmants Jānis
b Šļakota Kazimirs