Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Cibule Ruta

Raksta ID: 498
Atjaunināts: 05 janvāris, 2022

Kultūras darbiniece
Dzimusi 1960.gada 25.februārī Daugasnes ciema padomes „Baldonēs” (tagad Rugāju pagasts), bet lielāko daļu bērnības pavada Baltinavas pusē pie vecmammas. Pēc Balvu vidusskolas beigšanas 1978.gadā, sāk strādāt Balvu rajona Centrālajā bibliotēkā. No 1979.gada līdz 1985.gadam Ruta neklātienē studē Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē bibliotēku zinātnes. 2006.-2009.gadā studē maģistra studiju programmu Daugavpils universitātē.
Balvu rajona Centrālajā bibliotēkā Ruta Cibule sākumā ir apkalpošanas nodaļas vadītāja, bet no 1985.gada - Centrālās bibliotēkas vadītāja, no 1989.gada - Balvu rajona padomes Kultūras nodaļas vadītāja. Kopš 1992.gada 5.maija līdz 2009.gada septembrim Ruta pārstāv LR Kultūras ministriju Balvu rajonā, bet viņas amatu nosaukumi skanējuši dažādi - gan kultūras inspektore, gan galvenā valsts inspektore. Ar 2009.gada 1.septembri Ruta Cibule atkal ir Balvu Centrālās bibliotēkas direktore
No 1994. gada līdz 1997. gadam Ruta bijusi Balvu rajona padomes deputāte. Beidzoties deputātes pienākumu laikam, strādā par rajona padomes Kultūras nodaļas vadītāju (paralēli darbam ministrijā). Ir septiņu gadu darba pieredze konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts” vērtēšanas komisijā. No 2005. gada līdz 2007. gadam ir Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) eksperte. No 2010.-2012., 2014.-2016.gadam - VKKF eksperte, tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja. No 2017.-2019.gadam - Nemateriālā Kultūras centra Nemateriālā kultūras mantojuma padomes priekšsēdētāja. Atmodas notikumu dalībniece, apbalvota ar 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
Ruta Cibule ir daudzu lielu kultūras projektu vadītāja. To skaitā: 1999.gadā - Jauniešu folkloras nometne „Balkāni ‘99”; 2001.gadā - „Tradicionālās kultūras pārmantojamība Ziemeļlatgalē”; „Mēslu talka Ziemeļlatgalē”; 2003. - 2004.gads – „Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē”; 2005.gadā - „Tradicionālās dziedāšanas meistardarbnīca”; 2006.gadā - „Pirmais Latgales pianistu konkurss”; 2007.gadā – „Nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanas un aktivitāšu veicināšanas programma Ziemeļlatgalē”. 2008.gadā - „Nemateriālā kultūras mantojuma izglītības veicināšana Ziemeļlatgalē”. 2013.-2014.gadā bija eksperte EST - LAT - RUS projektā "Saglabāt, lai nepazaudētu".
Ar Rutas iniciatīvu 2000.gadā aizsākās Balvu kamermūzikas festivāls Balvu muižas zālē.
1987.gadā Ruta saņem II Vissavienības tautas mākslas festivāla laureāta medaļu. 2002. un 2007. gadā viņa kļūst par Lielās Folkloras gada balvas laureāti izglītības veicināšanā. Ar 2007.gada 15. marta Ordeņu kapitula lēmumu par nopelniem Latvijas valsts labā Ruta Cibule iecelta par Atzinības krusta kavalieri, piešķirot V šķiras Atzinības krustu. 2008.gadā apbalvota ar Balvu pilsētas Atzinības rakstu.
2013.gada februārī Latgaliešu kultūras Gada balvas "Boņuks 2012" pasniegšanas ceremonijā Ruta Cibule ieguva balvas divās nominācijās. Viņa tika atzīta par Gada cilvēku un Gada kultūras darbinieku.

Par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attistībā Rutai Cibulei no 2022.gada janvāra piešķirta VKKF Mūža stipendija


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no R.Cibules personīgā arhīva: Izborskā pie ezera (2008); Valmieras bibliotēkā ar rajona kultūras darbiniekiem; Tilžas etnogrāfiskā ansambļa jubilejas pasākumā kopā ar briežciemietēm; saņemot Atzinības krustu ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi- Freibergu (2007); Varenas sēņu festivālā, Lietuvā (2008); Parīzē kopā ar kolēģēm pie JUNESKO galvenās mītnes (2008);  ar deviņdesmitgadnieci Elēnu Vaivodi valsts 90. gadadienas priekšvakarā (2008); ar Dzintaru Čerbakovu vadot "Baltica 2015" pasākumu "Mantinieki. Ziemeļlatgale" Latvijas Mūzikas akadēmijā 2015.gada 16.jūlijā (Z.Loginas foto)

Raksta ID: 498
Atjaunināts: 05 janvāris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 4041
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 janvāris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Izglītības un kultūras darbinieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Apeins Ilmārs
b Bartkevičs Guntars
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Buzijana Valda
b Cibuļs Juris
b Circenis Rihards
b Džigurs Pēteris
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kazinovskis Andris
b Keišs Jāzeps
b Keišs Pēteris
b Keišs Pēteris
b Krišjāne Erna
b Krēmere Rita
b Kārkliņš Imants
b Kļaviņš Jānis
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Ločmelis Aldis
b Ločmelis Vitālijs
b Magone Imants
b Martuževa Broņislava
b Matīsa Aina
b Matīss Valdis
b Nagle Aija
b Olekšs Kazimirs
b Pličs Igors
b Pozņaks Ulriks
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Pušpurs Aldis
b Resne Vaira
b Salmanis Egons
b Stradiņa Margarita
b Sudarovs Jānis
b Supe Mihalīna
b Tarbunass Ādolfs
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veina Albīna
b Veismanis Agris
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Ņikuļina Ināra
b Šaicāne Irēna
b Šaicāns Voldemārs
b Šakina Margarita
b Šnepers Arvīds
b Šļakota Kazimirs
b Šļakota Voldemārs