Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ūsele Veneranda

Raksta ID: 495
Atjaunināts: 29 decembris, 2021

Skolotāja
Dzimusi 1943. gada 2. augustā Tilžas pagasta "Bodniekos". No 1969. gada līdz 1993. gadam strādājusi Tilžas vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. 1979. gadā neklātienē pabeigusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti.
Līdztekus skolotājas darbam Veneranda Ūsele daudz rakstījusi presē, īpaši Atmodas laikā, par novada kultūrvēstures un valodas jautājumiem, par vietvārdiem Viņas publikācijas ievietotas izdevumos „Vaduguns”, „Mōras zeme”, „Katoļu Kalendārs” u.c. Interesi par dzīvo tautas valodu  viņa jau bērnībā mantojusi no savas māmuļas un vecmāmiņas. Vietējās izloksnes materiālu vākšana aizsākusies jau 1980. gadā, kad kopā ar skolēniem pierakstīts arī daudz folkloras materiālu. Smagā slimība skolotāju Ūseli piesaistīja invalīda ratiņiem, bet interese par dzīvi, literatūru, valodu un notiekošo dzimtajā pusē nemazinājās.
Venerandas Ūseles savāktos un apkopotos materiālus izdevis Latviešu valodas institūts grāmatā ar nosaukumu "Tilžas izloksnes apraksts" 1998. gadā.
 Veneranda Ūsele mirusi 2004. gadā 5. maijā un apglabāta Tilžas draudzes katoļu kapsētā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva

Raksta ID: 495
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1800
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Čudarāne Regīna