Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Žīguru pagasta bibliotēka

Raksta ID: 494
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

p.n. Žīguri LV-4584
Žīguru pagasta bibliotēka līdz 1959. gadam  atradusies Sosnīcu ciema padomes Plešavas ciemā ar nosaukumu Plešavas ciema bibliotēka un vadītāja bijusi Valentīna Igoveņa (toreiz Zučika).
1959. gadā bibliotēka pārcēla uz Žīguriem un pārdēvēja par Žīguru ciemata bibliotēku. To turpināja vadīt Valentīna Igoveņa.
Izveidojoties ciematam par lielu mežrūpniecības centru un pieaugot iedzīvotāju skaitam, 1968. gadā Žīguros nodibināja  bērnu bibliotēku. Tā atradās toreizējās ciemata padomes telpās un par bibliotēkas vadītāju kļuva Rīgas kultūras darbinieku tehnikuma absolvente Maija Plačinda (toreiz Cirpone). Pieaugušo bibliotēka tika pārcelta uz jauno ciemata kultūras namu.
1972. gadā Valentīna Igoveņa sāka strādāt par Žīguru ciemata kultūras nama direktori, bet par bibliotēkas vadītāju kļuva Marija Agejeva.
Viņa strādāja bibliotēkā līdz 2002. gadam, kad tika apvienotas bērnu un pieaugušo bibliotēkas, jo ciemā bija samazinājies iedzīvotāju skaits. Izveidojās Žīguru pagasta bibliotēka ar telpām pagasta bērnudārza ēkā. Par pagasta bibliotēkas vadītāju palika Maija Plačinda, kura strādāja līdz 2009. gada beigām. Šajās telpās bibliotēka atrodas arī pašlaik. Bibliotēka izvietota 3 telpās. Pēdējos gados Žīguru pagasta bibliotēkā ienākušas modernās tehnoloģijas – seši datori lietotājiem, kopēšanas iekārta, CD rakstiekārta, bezmaksas internets.
Žīguru pagasta bibliotēka sadarbojas ar  palīdzības centru Gnosjo Hjalper Zviedrijā un ar tā atbalstu un labvēlību ir saņēmuši jaunas mēbeles atpūtas istabai, griestu lampas lasītavai, televizoru, videomagnetofonu, aprīkojumu bērnu stūrītim, mūzikas ierakstus, kancelejas preces.
Tagad publiskā bibliotēka atrodas blakus skolai un Meža muzejam, bērnudārza ēkā. Bibliotēka apkalpo gan bērnus, gan pieaugušos. Bibliotēka apkalpo arī Žīguru pamatskolu un savus fondus veido atbilstoši skolēnu vajadzībām pēc mācību procesam vajadzīgās ārpusstundu literatūras.
Žīguru bibliotēkā akreditācija notika 2015. gada jūnijā. Bibliotēkas akreditācijas apliecība izdota 2015. gada 7. septembrī. Bibliotēka akreditēta līdz 2020. gadam.
Bibliotēka tās lietotājiem ir atvērta 34 stundas nedēļā, arī sestdienās bibliotēka strādā.
Informāciju tehnoloģiju resursi ir pieejami iedzīvotājiem bibliotēkas darba laikā, bet steidzamos gadījumos arī ārpus darba laika un brīvdienās. Bibliotēkā notiek pasākumi, lai iesaistītu bērnus izglītojošās, intelektuālās un radošās nodarbībās, kas pievērstu bērnu uzmanību grāmatām.
Anastasija Plačinda strādā no 2010. gada 2. janvāra, no 2017.gada 1.augusta - Benita Troška
Visa aktuāla informācija par bibliotēku ir pieejama Žīguru bibliotēkas mājas lapā www.bibliotekas.lv/ziguri

         
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Žīguru pagasta bibliotēkas novadpētniecības fonda: Valentīna Igoveņa; Maija Plačinda; bibliotēkas lasītava; Anastasija Plačinda
Raksta ID: 494
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 2103
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka