Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Tikaiņu bibliotēka

Raksta ID: 493
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

p.n. Rugāji, Tikaiņos LV-4570
Rugāju pagasta 2. bibliotēka dibināta1969. gada septembrī Rugāju ciema padomes Ždanova v.n. kolhozā. Bibliotēka atradās kolhoza centrā "Tikaiņos" kluba ēkā vienā nelielā telpā. Pēc tam tā tika pārvietota uz tā saucamo Kalna kantora ēku (pirms 3 gadiem nodega), kur bija izvietota trīs telpās Vēlākos gados Ždanova kolhozs tika pārdēvēts par kolhozu "Ezeri", bet bibliotēka tāpat bija Rugāju ciema padomes 2. bibliotēka. Savā pastāvēšanas laikā tā trīs reizes mainījusi savu atrašanās vietu.
1989. gadā bibliotēku pārcēla uz jaunuzcelto ēku 1 km attālumā no Tikaiņu ciema centra. Šajā ēkā darbojās kolhoza ēdnīca un medpunkts, bet, kolhozu ērai beidzoties, 1991. gadā šajā pat ēkā atvēra Upmalas sākumskolu. Skola pastāvēja līdz 2004. gada pavasarim.
Līdz ar Upmalas sākumskolas slēgšanu 2004. gada pavasarī, bibliotēku 2005.gadā pārcēla atpakaļ uz ciema centru un šobrīd tā atrodas Līvānu tipa mājā.
Bibliotēkai ir pietiekoši plašas un gaišas telpas. Ēkas pirmajā stāvā atrodas lasītava un interneta pieejas punkts. Otrajā stāvā ir abonements un bērnu literatūras krājums. Izveidots arī bērnu rotaļu stūrītis.
Bibliotēkas darbinieces:
Skaidrīte Šubeniece (1969.-1976.)
Anita Magina (1976.15.04-1976.01.07.)
Taņa Puste (vēlāk Ločmele) (1976.- 1978.)
Elga Šmidre (1978.-1984)
Dzintra Šapale (Zelča) (1984.-1988)
Inese Kočāne (1988.- strādā pašlaik)

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto I. Kočāne , L. Dukaļska: bibliotēka kluba ēkā un tagad; Inese Kočāne
Raksta ID: 493
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1768
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka