Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kubulu pagasta bibliotēka

Raksta ID: 489
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

Kubulu pag., Kurna, Balvu 15 LV-4566
Kubulu bibliotēka dibināta 1951. gadā . Par to liecina Balvu rajona DDP izpildu komitejas 1951.gada 26. jūlija sēdes protokola Nr.29 lēmums Nr.417 par bibliotēkas atvēršanu ar grāmatu fondu 1000 eksemplāri. Ziņu par bibliotēkas pirmo mājvietu nav, bet ir dokumenti, kuri apliecina, ka no 1967.gada bibliotēka atradusies Kubulu ciema padomes ēkā Balvu stacijā. Tā bijusi izvietota vienā 12 kv.m. lielā telpā un grāmatu fonds bijis 4902 eksemplāri.
1972. gadā bibliotēka pārcelta uz p.s. Balvi jauno kantora ēku un izvietota tās pirmajā stāvā. Pēc padomju saimniecības Balvi likvidācijas  administrācijas ēka 1994. gadā pārgāja Kubulu pagasta padomes valdījumā.
1995. gadā bibliotēku pārcēla ēkas otrajā stāvā, kur tā atrodas arī pašlaik.
Kubulu pagasta bibliotēkā strādājušas:
Inta Uskāne
Ludmila Eņģele
Tekla Supe (1977. - 1978.)
Tija Plitkina
Maija Auseja (1982.-1986.)
Irēna Fjodorova
Anna Keisele
Maruta Korkla (1993.- 2019.)

Aina Laicāne (2019 -

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
 


Maruta Korkla (L.Dukaļskas foto)

Raksta ID: 489
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1976
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka