Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu pagasta bibliotēka

Raksta ID: 488
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

Balvu pagasts, Naudaskalns LV-4561
Balvu pagasta bibliotēka sākotnēji dibināta kā Silamalas ciema padomes Silamalas ciema bibliotēka. Dokumentu par dibināšanas laiku nav. Ir izraksts no arhīva izziņas par to, ka ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu par ciema padomju teritoriju paplašināšanu 1954. gada jūlijā Silamalas ciema padome tiek likvidēta un tās teritorija pievienota Balvu ciema padomei. Līdz ar to ciema bibliotēka tika pārcelta no Silamalas ciema uz Naudaskalnu. Bibliotēka atradās vienā ēkā ar ciema padomi.
2000.gadā bibliotēku no pagasta mājas pārcēla uz tautas nama ēkas otro stāvu, kur tā atrodas arī pašlaik.
Bibliotēkā strādājušas Ārija Dubova, Rūta Baranova, Mārīte Sārtaputna, Lidija Sudare, Dzidra Ločmele (Mincāne), Ināra Laicāne, Antoņina Pušpure, Pārsla Paidere, Rudīte Krūmiņa, Aina Biseniece. No 2019.gada sākuma strādā Astrīda Jakovļeva


Foto: L.Dukaļska - Aina Biseniece
Raksta ID: 488
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1932
Ievietots:: 31 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka