Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vidāre, Baiba

Raksta ID: 486
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Vidāre, Baiba (īst. uzv. Voika)
 1948.- 1994.
"Optimiste. Reizēm neaprēķināma, bet prot atzīt savas kļūdas. Necieš melus, izlikšanos, baumotājus. Piekrīt domai, ka astoņdesmit procentu problēmu atrisinās paša no sevis, bet divdesmit procenti vispār nav atrisināmi. Domā, ka katrs uz šīs pasaules ir ne tikai soģis, bet arī tiesājamais.
Iekšēji brīva. Tic, ka disharmonija sabiedrībā un haoss drīz nokārtosies.
Draugu ir maz, bet domubiedru daudz.
Svētdienas rakstītāja. Nekad pēc padoma pie citiem nav gājusi. Raksta tikai tad, kad jūt - ir ko teikt”.
Tādās domās par Baibu bija viņas  draugi Latvijas Tautas frontes un Barikāžu laikā.

Baiba aktīvi darbojās LTF Balvu nodaļā. Strādāja Balvu ugunsdzēsēju daļā, sportoja, rakstīja dzeju, miniatūras, esejas, kuras publicētas rajona laikraksta "Vaduguns " un "Balvu Atmodas" lappusēs .
Smagā slimība pārrāva viņas dzīves pavedienu pašā briedumā.
Baiba Vidāre apglabāta Skrundas kapsētā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Raksta ID: 486
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1999
Ievietots:: 27 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze