Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jeromāne Rutta

Raksta ID: 485
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāte
Dzimusi 1959. gada 15. augustā Vecumu pagasta Slīpaču ciemā. Mācījusies Viļakas vidusskolā no 1966.-1977. gadam. Pēc vidusskolas beigšanas studējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, kuru beigusi 1982. gadā, iegūstot kvalifikāciju - inženieris tehnologs sabiedriskās ēdināšanas tehnoloģijas un organizācijas specialitātē.
Pēc augstskolas beigšanas  strādājusi par ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pasniedzēju Vecbebru sovhoztehnikumā no 1982.-1986. gadam.
1985. gadā nodibināta ģimene, vīrs - Pēteris (miris 2009.gadā)
No 1986.-1993. gadam dzīvojusi Rīgas rajona Ādažos, pārsvarā mājās audzinot bērnus. Meita Madara dzimusi 1986. gadā, dēls Andris - 1989. gadā.
1993. gadā ģimene pārcēlusies uz dzimto pusi - Viļaku.
No 1995. - 2003. gadam strādājusi par audzinātāju Viļakas Valsts ģimnāzijas internātā un mācījusies Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātē, apgūstot Arodskolu pedagoģiskās izglītības kursu.
No 2003. gada līdz 2017.gadam strādājusi Viļakas pamatskolas bibliotēkā, bet kopš 2017.gada oktobra Rutta ir Viļakas novada bibliotēkas vadītāja.
Dzeju sākusi rakstīt 1998. gadā. Tajā ir personīgie pārdzīvojumi, sabiedrisko norišu redzējums. Rakstīti veltījumi radiem un tuviem draugiem jubileju reizēs, apsveikumi. Par savu daiļradi Rutta saka: "Manā dzejā atspoguļojas pašas pārdzīvojumi, bieži salīdzināti ar dabas tēliem. Iedvesmu rodu gadalaiku krāsu rotaļās. Vairāki dzejoļi veltīti Latvijai, Viļakai, Latgales vēsturei un cilvēku dzīvei. Īpaša vieta ir garīga satura dzejai. Dzeja ir kā dvēseles spogulis - tajā vieglāk atklāt prieku, sāpes, sapņus un skanīgās rindās sakārtot vēstures stāstus".
Datorsalikumā izdots Ruttas Jeromānes dzejas apkopojums "Manas dvēseles pērles un asaras..."
R.Jeromānes dzejoļi publicēti ikgadējā dzejas almanahā "Rēzekne" (no 2008.gada līdz 2017.gadam), sērijas "Mana grāmata" izdotajā dzejas kopkrājumā (2011), dzejas krājumā "Dvēseles aka" (2013), kas ir veltījums Viļakai 720 gados un kurā publicēti to autoru darbi, kuru dzīvesvieta un radošums saistāmi ar Viļaku, kā arī dzejas un fotoalbumā "Latgales sirdspuksti" (2015).
Darbojas literātu biedrībā „Viļakas pegazs”, lasa dzeju tās organizētajos pasākumos Viļakas pilsētas bibliotēkā. Ruttas dzejoļi skanējuši skolas un kultūras nama svētku koncertos.
Ruttu Jeromāni interesē sava novada vēsture, tāpēc viņa reizēm vada ekskursijas pa Viļaku un katoļu baznīcu, iesaistās kultūras dzīves norisēs

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva; R.Jeromāne ar meitu (2013)

Raksta ID: 485
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 3032
Ievietots:: 27 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze