Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Aleksejevs Aleksandrs

Raksta ID: 483
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Literāts
Dzimis 1936. gada 30. maijā Kubulu pagasta  Vladimirovā. Mācījies  Balvu viduskolā. Deviņpadsmit gadu vecumā Aleksandrs devies uz Rīgu un iestājies darbā Latvijas Jūras kuģniecībā. Strādājis uz kuģiem par matrozi. Iesaukts armijā un pēc obligātā karadienesta  atkal atgriezies Rīgā. Sākumā strādājis dažādās rūpnīcās, bet pēc tam  atgriezies  darbā uz kuģiem. Izbraukātas daudzas pasaules jūras un pabūts daudzās ostās. Pēc apprecēšanās viņš atgriezies dzimtajā pusē un daudzi darba gadi aizvadīti Balvu rajona uzņēmumos un organizācijās – Lauktehnika, Starpkolhozu celtniecības organizācija, Gulbenes AK-11 Balvu filiālē.
Pirmos dzejoļus Aleksandrs uzrakstījis, mācoties klasē astotajā lielo krievu dzejnieku Aleksndra Puškina, Sergeja Jeseņina, Afanasija Feta ietekmē, taču pēc skolas beigšanas dzejai viņš pievērsās arvien mazāk un padomju varas gados to tikpat kā nerakstīja. Rakstniecībai atkal pievērsies jau aizejot pensijā. Laikā no 2003.gada līdz 2005.gadam aktīvi publicējies dažādos krievu preses izdevumos. Par lielāko pagodinājumu uzskata publikāciju pareizticīgo baznīcas izdevuma literārajā pielikumā "Vīnakoks". Viņa dzeju regulāri publicēja "Ludzas Zemes" literārajā pielikumā "Liriskā noskaņā".
2008.gadā iznācis Aleksandra Aleksejeva pirmais dzejoļu krājums „Край мой –тысяча озëр”. Ir sagatavots izdošanai humora un satīras krājums, kurā ir vairāk kā tūkstoš dzejoļu un kupletu  ar nosaukumu „Смех не грех”. 2010.gadā Aleksandra dzeja iekļauta Latgales krievu dzejas antoloģijā "Krievu dzeja Latgalē” un 2015.gadā - izdevumā "Latgales sirdspuksti". Tāpat autora dzeja datorsalikumā "Сборник стихов для детей" ir pieejama bibliotēkas Bērnu abonementā un krājums  "Латгалия - Родина моя" - Novadpētniecības lasītavā
2011.gada vasarā Aleksandrs piedalījies krievu poēzijas festivālā Rēzeknē, kas notika par godu pilsētas jubilejai, un saņēmis diplomu kā "Skatītāju simpātiju" balvas ieguvējs.
2018.gada 3.novembrī Aleksandrs Aleksejevs Balvu Centrālajā bibliotēkā prezentēja savu jauno grāmatu "И грусть, и радость прежних лет". Dzejas krājuma astoņās nodaļās apkopoti darbi, kas veltīti Balviem, Latgalei, bērniem, kā arī kristīgām vērtībām.
Miris 2019.gada 20.februārī, apglabāts Balvu pilsētas kapos.
 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto: L.Dukaļska - A.Aleksejevs un O.Slišāns (2008)
Raksta ID: 483
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2237
Ievietots:: 27 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze