Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kļanska Daiga

Raksta ID: 482
Atjaunināts: 04 aprīlis, 2024

Žurnāliste
Dzimusi 1971.gada 5.decembrī Balvos. 1990.gadā beigusi Balvu 1.vidusskolu. Studējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rēzeknes augstskolas Pedagoģijas fakultātē.  1998.gadā ieguvusi sākumskolas pedagoģijas bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju. Strādājusi par skolotāju Vectilžas pamatskolā, noliktavas pārzini “Preses apvienības” Balvu nodaļā, skolotāju Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, žurnālisti Balvu rajona laikrakstā “Vaduguns”, reportieri Nacionālajā ziņu aģentūrā LETA. Tagad ir laikraksta "Izglītība un Kultūra" galvenā redaktore.
Lai arī Daiga ir ieguvusi pedagoģes kvalifikāciju, pēc studijām skolā diemžēl nenonāca, jo studiju laikā 1996.gada vasarā, joka pēc pieteicās vasarā strādāt laikrakstā “Vaduguns”. Joks pārtapa īstenībā desmit gadu garumā. Pateicoties toreizējās avīzes redaktores Rasmas Zvejnieces darba audzināšanas talantam, žurnālistika Daigai kļuva par sirdslietu. Laikrakstā viņa rakstīja par izglītību, reliģiju, pašvaldībām un ar rubriku “Guntiņas stūrītis” pie laikraksta lasīšanas pieradināja vismazākos bērnus. Pateicoties dažādu fondu atbalstam, Daiga īstenoja vairākus projektus, kas “Vaduguns” vārdam lika izskanēt visā valstī. Kultūrkapitāla fonds 2003.gadā atbalstīja projektu “Baltais mantojums”, kā rezultātā visu gadu “Vadugunī” tika publicēti apraksti par Balvu rajona etnogrāfiskajiem ansambļiem un folkloras kopām, un izdots sienas pārliekamais kalendārs 2004.gadam. Par šī projekta īstenošanu laikraksts 2003.gada decembrī saņēma Lielo folkloras gada balvu kā veiksmīgs piemērs tradicionālās kultūras atspoguļojumam plašsaziņas līdzekļos.
Ar Ziemeļu Ministru padomes informācijas biroja stipendiju 2003.gada rudenī, Daiga devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Balvu pilsētas sadraudzības pilsētu Lieksu Somijā un veidoja vairākas publikācijas par Lieksas pieredzi izglītībā, kultūrā, uzņēmējdarbībā un sociālo pakalpojumu sniegšanā.
Kopš 2007.gada 2.janvāra Daiga Kļanska strādā ziņu aģentūrā LETA, rakstot ziņas par ekonomiku, lauksaimniecību, vides jautājumiem. Uzņēmums viņu ir atzinis par 2008.gada ziņu aģentūras LETA kompetentāko darbinieci. Tāpat Daiga turpināja rakstīt par izglītības jautājumiem laikrakstam “Izglītība un Kultūra”. No 2012.gada oktobra viņa bija šī laikraksta galvenā redaktore. No 2019.gada 1.aprīļa Daiga atkal strādā kā žurnāliste uzņēmumā LETA
Vaļasprieki – grāmatu lasīšana, ceļošana, dabas izzināšana, fotografēšana, un laba darīšana cilvēkiem, regulāra dalība pasaules latviešu triju paaudžu ģimeņu nometnēs “3x3”, kur parasti veido nometnes avīzi vai citādi sekmē nometnes norisi.      


Foto no D.Kļanskas personīgā arhīva: 2009.gada 3.februāra Zemnieku nemieru laikā uz Vidzemes šosejas, ziņojot aģentūrai par zemnieku organizēto bēru ceremoniju Latvijas lauksaimniecībai; D.Kļanska un R.Zvejniece ar Valsts prezidenti saņemot Lielo folkloras balvu;
Raksta ID: 482
Atjaunināts: 04 aprīlis, 2024
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2468
Ievietots:: 26 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 aprīlis, 2024 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Cibuļs Juris
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zeltkalne Vineta
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte