Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Cibuļs Juris

Raksta ID: 481
Atjaunināts: 29 marts, 2016
Tulkotājs, sabiedriskais darbinieks

Dzimis 1951.gada 6.decembrī Rekovas ciemā. Mācījies Ērgļu pamatskolā un Rekavas vidusskolā, kuru beidza 1970.gadā. Tūlīt iestājās LVU Svešvalodu fakultātē. No 1975.gada līdz 1989.gadām Juris strādājis Balvu rajona Tilžas vidusskolā un Tilžas internātskolā par angļu valodas skolotāju. Bijis laikraksta "Skolotāju Avīze" pastāvīgais korespondents Latgalē (1985 - 1990).

Sākoties Atmodai, Juris Cibuļs aktīvi iesaistījies sabiedriskajā darbā. 1989 - 1990. gadā bijis Latvijas Tautas frontes Balvu rajona nodaļas priekšsēdētājs, no 1989.gada līdz 1992.gadam - arī Balvu rajona Tautas deputātu padomes deputāts. 1990.gadā viņš tika ievēlēts par Pilsoņu kongresa delegātu un par Augstākās padomes deputātu no Latvijas Tautas frontes saraksta. No 1994.gada oktobra Juris bija Naturalizācijas pārvaldes Ārējo sakaru daļas vadītāja vietnieks, bet kopš 2005.gada aprīļa strādā Tulkošanas un terminoloģijas centra Eiropas Savienības un citu starptautisko tiesību aktu tulkošanas nodaļā par redaktoru.

Juris ir publicējis vairāk kā trīssimt rakstu dažādos preses izdevumos par Abreni, Latgali un latgaliešu valodu. Sarakstījis vairākas mācību grāmatas: Cibuļs J., Leikuma L. "Latgalīšu ābece (lementars): Eksperimentāla mācību grāmata" 2 daļās (1992) un "Vasals!": latgaliešu valodas mācība" (2003); "Ābece" (1996); "Darba burtnīca. Burtu kamolītis" (1996); "Metodiskie ieteikumi darbam ar ābeci un darba burtnīcām" (1996). Kopā ar Jāni Ločmeli sarakstījis grāmatu "Īdzer veina, lai dzeive ir feina!" (1999), 2004.gadā iznāca viņa grāmata "Brīnumaina valodu pasaule" un 2009.gadā - "Latgaliešu ābeces. 1768-2008". 2014.gadā iznāca J.Cibuļa grāmata - "Purlovas grāmata", kura iepazīstina ar autora dzimto ciemu Lazdulejas pagasta teritorijā.

2015.gadā iznāca Cibuļu Jura un Krapacu Ļuces grāmatiņa "Īdzer ols, lai bāduom ira gols".

Juris kolekcionē ābeces. Viņš savācis ap 4000 ābeču no 190 zemēm 600 valodās un dialektos. Izstādēs ābeču kolekciju var skatīt jau no 1980.gada. Tās pabijušas izstādēs gan dažādās Latvijas vietās, gan arī ārzemēs. 1987.gadā Maskavā Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādē viņa ābeču kolekcija apbalvota ar sudraba medaļu. Plaša J.Cibuļa ābeču izstāde (ap 1500) Balvos bija  2002.gadā.

Apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2000) un 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

J.Cibuļs kopā ar L.Leikumu un māti un izstādē Balvu Novada muzejā 2002.gadā (D.Teilānes foto); grāmatas atvēršanas pasākumā Krišjāņos kopā ar Jāni Ločmeli, Krapacu Ļuci (Ainu Korklu) un Franci Slišānu (foto no F.Slišāna arhīva) (2015)
Raksta ID: 481
Atjaunināts: 29 marts, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2848
Ievietots:: 26 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 marts, 2016 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte