Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Cibuļs Juris

Raksta ID: 481
Atjaunināts: 23 novembris, 2022
Tulkotājs, sabiedriskais darbinieks

Dzimis 1951.gada 6.decembrī Rekovas ciemā. Mācījies Ērgļu pamatskolā un Rekavas vidusskolā, kuru beidza 1970.gadā. Tūlīt iestājās LVU Svešvalodu fakultātē. No 1975.gada līdz 1989.gadām Juris strādājis Balvu rajona Tilžas vidusskolā un Tilžas internātskolā par angļu valodas skolotāju. Bijis laikraksta "Skolotāju Avīze" pastāvīgais korespondents Latgalē (1985 - 1990).

Sākoties Atmodai, Juris Cibuļs aktīvi iesaistījies sabiedriskajā darbā. 1989 - 1990. gadā bijis Latvijas Tautas frontes Balvu rajona nodaļas priekšsēdētājs, no 1989.gada līdz 1992.gadam - arī Balvu rajona Tautas deputātu padomes deputāts. 1990.gadā viņš tika ievēlēts par Pilsoņu kongresa delegātu un par Augstākās padomes deputātu no Latvijas Tautas frontes saraksta. No 1994.gada oktobra Juris bija Naturalizācijas pārvaldes Ārējo sakaru daļas vadītāja vietnieks, bet kopš 2005.gada aprīļa strādā Tulkošanas un terminoloģijas centra Eiropas Savienības un citu starptautisko tiesību aktu tulkošanas nodaļā par redaktoru.

Laikā no 1978. līdz 2015.gadam Juris Cibuļs publicējis ap 490 rakstu un 100 tulkojumu dažādos laikrakstos un krājumos. Tie ir raksti par Abreni, Latgali, latviešu un  latgaliešu valodu. Neliela daļa rakstu 2015.gadā iznāca izlasē "Juris Cibuļs Raksti".
Sarakstījis vairākas mācību grāmatas:
- Cibuļs J., Leikuma L. "Latgalīšu ābece (lementars): Eksperimentāla mācību grāmata" 2 daļās (1992);
- Cibuļs J., Muzikante G. Ābece: 1. klasei : eksperimentāla mācību grāmata (1996);
- "Darba burtnīca. Burtu kamolītis" (1996);
- "Metodiskie ieteikumi darbam ar ābeci un darba burtnīcām" (1996);
- Cibuļs J., Leikuma L. "Vasals!": latgaliešu valodas mācība" (2003);
- Uzziņu materiāls par latgaliešu ābeci „Skreineite” (2017);
- Skreineite. Vuicūs raksteit (2017);
- Skreineite. Vuicūs laseit (2017).
2020.gadā Jura Cibuļa kolekcijā bija 10 162 ābeces no 220 zemēm 1167 valodās. Tā ir izstādīta 190 reižu Latvijas muzejos, skolās, bibliotēkās, klubos, kā arī 1987.gadā Maskavā Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādē, kurā kolekcija apbalvota ar sudraba medaļu. 2006.gadā izstāde notika Salonikos (Grieķijā), 2011.gadā Pleskavā (Krievijā), 2012.gadā Oršā un Grodņā (Baltkrievijā), 2013.gadā Pērnavā (Igaunijā), 2014.gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, 2018.gadā Baltkrievijas Nacionālajā bibliotēkā Minskā. Plaša J.Cibuļa ābeču izstāde (ap 1500) Balvos bija  2002.gadā.
Iznākušas grāmatas:
- "Brīnumaina valodu pasaule" (2004);
- "Latgaliešu ābeces. 1768-2008" (2009);
- "Ābeču kolekcijas katalogs" trīs sējumos (2012);
- "Tautu brīnumainās pasaules" (2014);
-  "Valodu un tautu brīnumainā pasaule" (2016);
- "Pasaules tautu ābeču kolekcija" (2020)
Juris Cibuļs kopā ar Jāni Ločmeli 1999.gadā sarakstīja grāmatu "Īdzer veina, lai dzeive ira feina!" (ilustrāciju autors Juons Gailums). Pēc 15 gadiem sekoja nākamā joku grāmata kopā ar Krapaču Ļuci - "Īdzer ols, lai bāduom ira gols!" (2015), "Ka dzersi šnabi, moš byus labi!" (2017) un "Ka samagonka goldā, to prīca apleik volda" (2019). Visām šīm četrām grāmatām bija nosaukumi, kas domāti kādam vienam noteiktam dzērienam, līdz 2020.gadā iznāca kārtējā joku grāmata ar nosaukumu "Byusi vasals!", kas derīgs visiem dzeramajiem. Juris Cibuļs ir šo krājumu sastādītājs un redaktors, bet ilustrāciju autors Francis Slišāns. Pēc piektās grāmatas izdošanas Juris domājis, ka nu reiz būs miers un "itai dzelai dalykts punkts". Iepauzēt nesanāca un 2021.gadā iznāca grāmata "Vieļ pa vīnai i da dybuna!"
Savukārt 2014.gadā iznāca J.Cibuļa grāmata - "Purlovas grāmata", kura iepazīstina ar autora dzimto ciemu Lazdulejas pagasta teritorijā. Par purlovas grāmatu 2015.gadā cibuļs saņēma Latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks 2014" nominācijā "Labākais izdevums/grāmata".

Apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (2000) un 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.
Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
J.Cibuļs kopā ar L.Leikumu un māti un izstādē Balvu Novada muzejā 2002.gadā (D.Teilānes foto); grāmatas atvēršanas pasākumā Krišjāņos kopā ar Jāni Ločmeli, Krapacu Ļuci (Ainu Korklu) un Franci Slišānu (foto no F.Slišāna arhīva) (2015)
Raksta ID: 481
Atjaunināts: 23 novembris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 3230
Ievietots:: 26 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 novembris, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Brenčeva Violeta
b Bukšs Mikelis
b Konāns Anna
b Korņejeva Iveta
b Kļanska Daiga
b Kļava - Krakope Konstance
b Logina Zinaida
b Mežale Benedikta
b Nizinska Māra
b Poišs Mārtiņš
b Rozenieks Jānis
b Solovjova Olga
b Zeltkalne Vineta
b Zvejniece Rasma
b Šperberga Mārīte