Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Šaicāns Ainis

Raksta ID: 477
Atjaunināts: 23 janvāris, 2024

Sporta un sabiedriskais darbinieks, muzikants
Dzimis 1950.gada 12.aprīlī Susāju ciema padomes Birznieku ciemā. Vecāki pēc diviem gadiem pārceļas uz Žīguriem. Pēc Žīguru pamatskolas Ainis Šaicāns mācības turpina Viļakas vidusskolā, kuru absolvē 1968.gadā. Jau skolas gados sāk spēlēt futbolu, ir Balvu rajona jaunatnes un pieaugušo izlašu sastāvā. Spēlē arī skolas estrādes grupā, skolas pūtēju orķestrī un dzied jauniešu korī.
Pēc vidusskolas beigšanas mācības turpina LVFKI, vienlaicīgi spēlējot futbolu Rīgas meistarsacīkstēs komandas "Orions" sastāvā. Pēc augstskolas četrus gadus nostrādā par sporta skolotāju Viļakas vidusskolā, bet ar 1977.gada septembri uzsāk darbu jaunatvērtajā Balvu 1.vidusskolā. Ainis Šaicāns ir treneris vairākām bērnu un jauniešu komandām, kuras dažādās sacensībās ir veiksmīgi cīnījušās futbola laukumos.
1988.gada februārī A.Šaicāns tiek ievēlēts par sporta biedrības „Daugava”, vēlāk „Vārpa”, Balvu rajona padomes priekšsēdētāju. Vienlaikus veic arī Balvu rajona Fiziskās kultūras un sporta komitejas priekššēdētāja amata pienākumus.
1990.gadā pašvaldību vēlēšanās A.Šaicāns tiek ievēlēts par Balvu rajona padomes deputātu. 1991. – 1992.g. veic darbu rajona Valsts dienesta pārvaldē. Šis laiks ir nozīmīgs ar to, ka A.Šaicāns rajonā organizē pirmo atjaunotās Latvijas Republikas armijas iesaukumu, pēc tam piedalās Latvijas robežas atjaunošanas darbos.
No 1992. 6.aprīļa līdz 21.oktobrim ir Balvu rajona Tautas deputātu padomes priekšsēdētāja vietnieks, pēc tam līdz 1994.gada 9.jūnijam - priekšsēdētājs. Ar A.Šaicāna iniciatīvu un atbalstu 1994.gada vasarā Balvos notiek 18.Lauku sporta spēles. Deputātu pilnvaru laikam beidzoties, A. Šaicāns vairs nepiedalās rajona padomes vēlēšanās
No 2001.gada ir Balvu pilsētas Sporta centra direktors. No 2000.g. ir arī Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona futbola līgas vadītājs. Darbojas viņa nodibinātais bērnu – jauniešu futbola klubs”Vīzija”, viņš izveido Livonijas līgu, kura trīs gadus sadarbojās ar Igaunijas futbolkomandām. Ar A.Šaicāna iniciatīvu Balvos ir izveidota futbolkomanda „Balvu Vilki”, kura 2002.gadā izcīna 1.vietu Latvijas 2.līgas čempionātā un 2003. - 2004.gadā spēlē Latvijas futbola 1.līgā. 2004.gadā Latvijas 1.Olimpiādē Ventspilī futbola komanda izcīna 2.vietu lauku komandu grupā. Vēl 2004.gadā Balvu pamatskolas zēnu komanda iegūst 2.vietu Prezidenta kausa izcīņā.
Sākoties Atmodai, Ainis Šaicāns iesaistās Tautas frontes aktivitātēs. Viņš ir ansambļa "Leijerkastnieki" dibinātājs, vadītājs, arī dziesmu melodiju un daudzu vārdu autors. Grupa tajā laikām mūzicē daudzos Tautas frontes Balvu nodaļas pasākumos. 1993. gada Mikrofona aptaujā  A.Šaicāna komponētā “Meža dziesma” („Dzīve, mana dzīvīte”) iegūst 6. vietu. Arī tagad Latvijas radio programmās regulāri skan "Leijerkastnieku" izpildītās dziesmas.
1988.gadā martā par sporta darba attīstību, bērnu un jauniešu iesaistīšanu sportiskās aktivitātēs A.Šaicānu apbalvo ar krūšu nozīmi „Teicamnieks tautas izglītības darbā”, 2004.gadā  viņš saņēma UEFA diplomu par futbola servisa attīstīšanu. 2007.gadā Ainim Šaicānam piešķirts Balvu rajona padomes Atzinības raksts par ieguldījumu Balvu rajona kultūras dzīves attīstībā un tautas mūzikas popularizēšanā, bet 2008.gadā - Balvu pilsētas Domes Atzinības raksts par ieguldījumu pilsētas kultūras un sporta dzīvē.
2011.gada 25.oktobrī Ainis Šaicāns aizgājis mūžībā.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no A.Šaicāna personīgā arhīva: Ainis Šaicāns; ar "Leijerkastniekiem" (1990; 2008); ar dziedātāju Evitu Vidomsku (2005), ar zēniem Somijā

Raksta ID: 477
Atjaunināts: 23 janvāris, 2024
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 3371
Ievietots:: 25 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 janvāris, 2024 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Tautas muzikanti


Citi raksti šajā sadaļā
b Akuls Pēteris
b Aleksandrovs Jānis
b Apeins Ilmārs
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Bondars Edgars
b Bozovičs Antons
b Dzenītis Jānis
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kaluga Imants
b Kazinovskis Andris
b Keišs Pēteris
b Krasnais Vilberts
b Kuļša Regīna
b Kuļšs Vitālijs
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Logins Henrihs
b Ločmelis Vincents
b Lāce Palmīra
b Matīss Valdis
b Olekšs Kazimirs
b Paidere Irēna
b Pastars Edgars
b Polfanders Ludvigs
b Pušpurs Aldis
b Sudarovs Jānis
b Sīlis Teodors
b Upītis Gunārs
b Šaicāns Voldemārs
b Šķirmants Jānis
b Šļakota Kazimirs
b Āze Anna