Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Irbīte Ingūna

Raksta ID: 474
Atjaunināts: 16 februāris, 2017
Pedagoģe
Dzimusi 1969. gada 15.februārī Balvos. 1987. gadā beidza Balvu 1.vidusskolu un iestājās Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. 1992.gadā Ingūna ieguva vēstures maģistra grādu Latvijas Universitātē. Pēc augstskolas absolvēšanas Ingūna uzsāka darba gaitas Cēsu rajona Stalbes vidusskolā. No 1997.gada Ingūna Irbīte strādā par skolotāju Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Māca vēsturi, sociālās zinības, politiku un tiesības. 2015.gadā Ingūna ieguva otru maģistra grādu - sociālajās zinātnēs un sabiedrības pārvaldībā Vidzemes Augstskolā. Strādā Izglītības attīstības centrā par profesionālās pilnveides kursu pasniedzēju un projektu koordinatori pilsoniskās, starpkultūru, vērtībizglītības jomās, kā arī ar pēdējo gadu aktuālajām tēmām - globālā izglītība un sabiedrības integrācija

Ingūna ir vairāku mācību un metodisko materiālu autore – „Eiropas Savienība” (1999), „Eiro” (2002), „Es piedalos” (2004), „Jaunais skolotājs” (2006), „Constitutional Democracy in Estonia, Latvia and Lithuania” (2006), “Eiropas Savienība – pazīstu, saprotu, darbojos” (2007), „Sociālās zinības 7.klasei” (2008), "Attīstības/ globālās izglītības materiālu portfolio" (2015), "Dažādība kā resurss" (2015), "Ziņojums par attīstības globālās izglītības aspektu izpēti sociālo zinātņu mācību priekšmetos" (2013). Kopš 2001.gada darbojas starptautiskajā pilsoniskās izglītības programmā CIVITAS, kuras ietvaros vairākkārt stažējusies ASV. Ingūna jau ilgstoši sadarbojos ar biedrību "Debašu centrs" un vadu debašu klubu nodarbības jauniešiem.
Ingūna Irbīte saņēmusi vairākus LR Izglītības un zinātnes ministrijas un Cēsu rajona padomes atzinības rakstus par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu un skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Vairākkārt saņēmusi arī Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas apbalvojumu "Lielā Pūce" kategorijā "Izcilākā skolotāja".

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no I.Irbītes personīgā arhīva: ar Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas debatētājiem; Balvu Valsts ģimnāzijā ar Lūciju Jermacāni (2016)


Raksta ID: 474
Atjaunināts: 16 februāris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2470
Ievietots:: 25 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 16 februāris, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna