Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Briežuciema pagasta bibliotēka

Raksta ID: 472
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

"Dīķmalas", Briežuciems, Balvu rajons  LV-4595
Abrenes rajona DDP izpildu komiteja 1951. gada 12. jūnijā nolēma Kvašņevas ciema padomē atvērt bibliotēku 1951. gada 15. decembrī (Lēmums Nr. 383)
Bibliotēka darbu uzsāka 1952. gada janvārī ar nosaukumu Kvašņevas ciema bibliotēka un tā atradās Dambergu ciemā. Pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā izdarīts 1952. gada 6. janvārī, bet uz 1953.gada sākumu bibliotēkas fondā bija 1070 grāmatas un brošūras. Pirmā bibliotekāre- Helēna Tolkačova.
1968. gada 27. jūnijā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs Kvašņevas ciema padomi pārdēvēja par Briežuciema ciema padomi. Līdz ar to bibliotēka kļuva par Briežuciema ciema bibliotēku.
1972. gadā bibliotēku pārcēla uz Briežuciema centru un izvietoja daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī. Šajā mājā atradās arī Briežuciema ciema padome, sakaru nodaļa un saimniecības kantoris. Māja bija būvēta 1967. gadā.
1990. gadā tika nodibināts Briežuciema pagasts un bibliotēka atkal mainīja nosaukumu un kļuva par Briežuciema pagasta bibliotēku.
2000. gadā notika vēl viena pārcelšanās. Bibliotēku pārcēla uz divpadsmit dzīvokļu mājas trīsistabu dzīvokli. Tā ieguva plašākas un piemērotākas telpas - 59,6 kv.m. Šajās telpās bibliotēka atrodas arī pašlaik.
Briežuciema bibliotēka, tāpat kā visas citas, savas pastāvēšanas vairāk kā piecdesmit gados mainījusies līdz ar norisēm valsts un sabiedriskajā dzīvē. Tā no ideoloģiskā darba centra (padomju laika prasības) kļuvusi par informācijas centru. Bibliotēkā ienākušas modernās tehnoloģijas: 6 datori lietotājiem, multifunkcionālā iekārta, kopētājs. Ir bezvadu interneta pieslēgums. Pieejamas datu bāzes.
Briežuciema pagasta bibliotēkas darbinieki:
Helēna Tolkačova 1952.-1955.
Anna Mežale 1955.
Lūcija Keiša 1955.
Lūcija Vanaga 1955.-1958.
Valentīna Circene (Keiša) 1958.- 1964).
Valentīna Ozoliņa 1961. un 1978.- 1979.
Genovefa Logina (Zelča) 1964.-1968.
Rita Logina 1968.- 1970.
Anastasija Kuzņecova (Sutugova) 1970.-1973. un 1979.-1982.
Vija Sīle 1971.
Janīna Pakalnīte 1973.- 1975.
Lūcija Logina 1975.- 1976.
Silvija Dzerkale 1976.-1978.
Silvija Ločmele (Apare) 1982.-1991., 1995.-1998. un 2004-strādā pašlaik.
Elita Siliņa 1991.- 1994.
Lāsma Gabrāne 1994.-1995.

Ilga Logina 1998.-2004.                                                  
Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Briežuciema bibliotēkas novadpētniecības fonda: bibliotēkas vadītāja Silvija Apare; bērnu stūrītis bibliotēkā
    
Raksta ID: 472
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2074
Ievietots:: 25 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka