Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vīksnas pagasta bibliotēka

Raksta ID: 471
Atjaunināts: 24 novembris, 2016
p.n. Vīksna, Balvu rajons, LV-4580
1946. gadā Vīksnas ciema izpildu komiteja atvēra grāmatu izsniegšanas punktu, kuru vadīja Elza Meldere. Visas grāmatas toreiz ietilpa vienā skapī. Pieaugot grāmatu fondam, tika atvērta bibliotēka. Mainījās bibliotēkas darbinieki. Pēc Elzas Melderes  vienu gadu bibliotēkā strādāja Jānis Vanags, kuru nomainīja Marija Petunova. Viņa nostrādāja aptuveni desmit gadus, tad
nepilnu gadu bibliotēku vadīja Cerība Vanaga. Visi minētie darbinieki nebija bibliotēku darba speciālisti.
1960. gada augustā pēc Rīgas Kultūras darbinieku tehnikuma beigšanas darbu Vīksnas bibliotēkā uzsāka Antonija Macāne. Viņa nostrādāja Vīksnas bibliotēkā nedaudz vairāk par gadu.
No 1962. gada Vīksnas bibliotēkā sāka strādāt Ņina Aleksejeva. Aleksejeva darbojās Sieviešu padomē, aktīvi piedalījās ciema kultūras dzīvē, bibliotēkā organizēja tā sauktos masu pasākumus, atbilstoši tā laika ideoloģiskajām prasībām. Gadu no gada pieauga grāmatu fonds.
1979. gada septembrī, Ņinai Aleksejevai aizejot pensijā, bibliotēkas vadītājas pienākumus uzņēmās Anatolija Keisele. Viņa nostrādāja bibliotēkā divus gadus.
Bija sākusies bibliotēku sistēmas centralizācija, kad grāmatas iepirka, apstrādāja un veidoja kopkatalogu Balvu rajona centrālās bibliotēkas Apstrādes nodaļas darbinieces. Notika pāreja no decimālās klasifikācijas sistēmas uz bibliotekāri bibliogrāfisko sistēmu (BBK)
No 1981. gada Vīksnas bibliotēkā darbu uzsāka RKDT absolvente Anna Keisele, bet no 1985. gada 1. jūlija Māra Bērziņa (vēlāk Melne).
Laika posmā no 1987. gada līdz 1993. gadam, M. Melnes bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, strādājuši Daina Laicāne un Aivars Melnis.
1993. gada 1. novembrī bibliotēkā darbā atgriezās Māra Melne un strādāja Vīksnas pagasta bibliotēkā līdz 2015. gadam. No 2015.gada 1.decembra par bibliotēkas vadītāju strādā Gunita Kiseļova
Ēka, kurā atradās bibliotēka līdz1988. gadam atradās pirms dzelzceļa pārbrauktuves, iebraucot Vīksnā no Balvu puses.
1988. gada vasarā tika izremontētas bijušā Vīksnas veikala telpas un rudenī zirgu pajūgā pārvestas uz šīm telpām bibliotēkas mēbeles un grāmatas. Ar Balvu RCB atbalstu iegādātas dažas jaunas mēbeles, aizkari, lustras, radioaparāts.
1994. gada rudenī bibliotēka piedzīvoja vēl vienu pārcelšanos uz brīvajām telpām jaunajā bērnudārzā. Pagasta padome finansēja telpu kosmētisko remontu. Bija norīkoti bezdarbnieki , iedota automašīna, lai pārvestu mēbeles un grāmatas un beidzot Vīksnas pagasta bibliotēka bija ieguvusi plašas, gaišas, siltas telpas ar centrālapkuri. Tagad bibliotēkai ir lasītava, grāmatu zāle, bibliotekāra darba kabinets, neliela noliktava, visas labierīcības.
Bibliotēkas darba ikdienā ienākušas modernās tehnoloģijas – datori, kopētājs, skeners, printeri, bezmaksas bezvadu interneta. Pieejamas datu bāzes „Letonika”, NAIS
2013. gada Vīksnas bibliotēkā atjaunots aprīkojums bērnu stūrītī - iegādāts jauns plaukts, pieci krāsaini pufi, mīkstās bērnu rotaļlietas, rotaļgrāmatas un muzikālās grāmatas.
2014. gadā pilnībā rekataloģizēts bibliotēkas fonds un sākts strādāt ar Bibliotēku informācijas sistēmu "Alise".


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no Vīksnas pagasta bibliotēkas vēstures materiāliem: Bibliotēkas pirmā ēka; Ņina Aleksejeva; Māra Melne; bibliotēkas datortelpa; Gunita Kiseļova; atjaunotais bērnu stūrītis (2016)
 
Raksta ID: 471
Atjaunināts: 24 novembris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1923
Ievietots:: 25 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 24 novembris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka