Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rokdarbnieču pulciņš "Mežģis"

Raksta ID: 47
Atjaunināts: 02 maijs, 2022

1997.gada 16.janvārī Balvu kultūras namā kopā sanāca sešas dāmas (5 darbmācības skolotājas - Skaidrīte Šnepere,  Aldona Cepurīte, Lucija Jermacāne, Irēna Baltiņa un Sandra Boldāne un viena laba rokdarbniece Dārija Zuša) un skolniece Kristīne Jermacāne ar domu, ka ir jādibina savs rokdarbnieču pulciņš. Laika gaitā dalībnieču skaits ir mainījies: citas aizbraukušas no Balviem, citas uz laiku savu darbību pārtraukušas un citas, savukārt, nākušas klāt. "Mežģī" vēl ir darbojušās vai darbojas Aldona Cepurīte, Antoņina Budeviča, Anna Sārtaputne, Regīna Logina, Elvīra Štāle, Zelma ŠulceInta Gargurne, Irēna Žeiviniece, Margarita Sleža, Gita Kalnača, Vera Ubaga, Valentīna Voiciša, Vanda Voronova, Anna Budeviča, Zinaīda Dokāne, Anna Lielbārde, Vera Lielbārde. Pulciņa vadītāja visus gadus ir Skaidrīte Šnepere.
"Mežģis" darbojas Balvu kultūras un atpūtas centrā, kur viņām ir pašām sava telpa un sava krustmāte - Ilga Oplucāne.
Galvenie pulciņa darba virzieni: adīšana, tamborēšana, izšūšana, apsveikuma kartiņu gatavošana, kulinārija, svētku svinēšana un aktuālāko valsts notikumu apspriešana. Reizi gadā, uz pilsētas svētkiem pulciņa dalībnieces rīko darbu izstādi. Ar nelielām izstādēm - pārdošanu piedalījušās pensionāru dziesmu un deju svētkos Līvānos, Daugavpilī, Ludzā, Balvos un Krāslavā.Vairākus gadus pēc kārtas uz Ziemassvētkiem, pulciņa dalībnieces adījušas zeķes, cimdus, cepures un šalles bērnu patversmes "Ieviņa" bērniem. Ir adīti zeķu atloki, izšūtas aubes un pieres segumi kultūras nama deju kolektīviem. Vairāk kā 300 cimdu pāri tika noadīti NATO sammitam. Kā darbīgākās adītājas jāmin Zelma Šulce, Elfrīda Štāle, Dārija Zuša un Aldona Cepurīte. "Mežģa" rokdarbnieces vairākus gadus pēc kārtas noadīja vairāk kā simts mazuļu zeķītes "Balto zeķīšu svētkiem". Katru gadu ada zeķes, cimdus, šalles, ko nodod Latvijas Sarkanā krusta Balvu komitejai, kas tālāk nonāk dāvaniņās bērniem
2008.gada maijā "Mežģis" Balvu Kultūras un atpūtas centra izstāžu zālē organizēja rajona lietišķās mākslas darbu izstādi "Ar smaidu pa dzīvi", kur bija izlikti arī paša "Mežģa" dažādie darinājumi. Trīs pulciņa dalībnieču - Intas Gargurnes, Dārijas Zušas un Elfrīdas Štāles darbi bija skatāmi Tautas mākslas centra rīkotajā XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku Latviešu tautas lietišķās mākslas izstādē "Es vidū " Rīgā.
2012.gada 16.janvārī Balvu Kultūras un atpūtas centrā rokdarbnieču pulciņš "Mežģis" svinēja savu 15 gadu pastāvēšanas jubileju. To sievas atzīmēja ar kārtējo darbu izstādi. Ražīgs pienesums izstādē bija Aldonai Cepurītei, Annai Sārtaputnei, Regīnai Loginai, Elvīrai Štālei, Zelmai Šulcei, Intai Gargurnei, Irēnai Žeiviniecei un citām sievām.
20 gadu jubileju "Mežģis" atzīmēja ar plašu izstādi Balvu novada muzejā.  Izstādē bija eksponēti Skaidrītes Šneperes, Aldonas Cepurītes, Regīnas Loginas, Velgas Rudukas, Zinaīdas Dokānes, Annas Budevičas, Annas Mačas, Maijas Eņģes, Margaritas Sležas, Intas Gargurnes, Lucijas Laganovskas, Vandas Voronovas rokdarbi. Īpašu uzmanību izpelnījās pulciņa “Mežģis” priekšsēdētāja Skaidrīte Šnepere, kura saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.
Divām ražīgākajām rokdarbniecēm - Annai Sārtaputnei un Zelmai šulcei ir piešķirts "Mežģa" Goda biedru nosaukums

Kārtējā rokdarbnieču pulciņa "Mežģis" jubilejas izstāde "Ikdienas dzīvi sudrabā vērst!" Balvu kultūras un atpūras centrā atkal skatāma 2022.gada janvārī, kad kolektīvs svin 25 darba gadu jubileju. Izstādes apmeklētāji varēja apskatīt Annas Budevičas, Aldonas Cepurītes, Marijas Bleives, Zinaīdas Dokānes, Maijas Eņģes, Lucijas Laganovskas, Lūcijas Jermacānes, Veras Lielbārdes, Velgas Rudukas un Margaritas Sležas rokdarbus. No 2020.gada vadītājas pienākumi pulciņā uzticēti Velgai Rudukai.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: „Mežģa” dāmas sākuma sastāvā;gājienā Ludzā savos adītajos apmetņos un tamborētajās cepurēs (2005);apmeklējot izstādi Rīgā (2008); sveicot vadītāju S.Šneperi pulciņa 10 gadu jubilejas pasākumā (2007); NATO samita cimdi; rokdarbnieces 20 gadu jubilejas izstādes atklāšanā Balvu novada muzejā (2017); izstāde Balvu KAC (2022), pulciņa dalībnieces 2022.gadā - Margarita Sleža, Erna Lielbārde, Anna Budeviča, Velga Ruduka, Lucija Laganovska, Aldona Cepurīte,  Maija Eņģe, Marija Bleive un Zinaīda Dokāne

Raksta ID: 47
Atjaunināts: 02 maijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2874
Ievietots:: 06 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 02 maijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Biedrība "Tilžas rūķīši"
b Briežuciema aušanas pulciņš
b Bērzpils audēju darbnīca