Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vectilžas pagasta bibliotēka

Raksta ID: 469
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

p.n. Vectilža, LV 4571
Vectilžas pagasta bibliotēka  dibināta 1954. gadā, par ko liecina (Balvu rajona DDP izpildu komitejas 1954.gada 26.jūnija lēmums Nr. 257 par Vectilžas ciema bibliotēkas atvēršanu).
Pirmā bibliotēka atradās nelielā lauku mājā, Tilžas ciema padomes Raicenes ciemā, pie Ločmeļa Miķeļa dzirnavām, kopā ar ciema padomi un pastu. Par bibliotekāri tajā laikā strādāja Antonija Jermacāne (Toka). Antonija bibliotēkā nostrādāja nepilnus divus gadus.
Vēlāk 1956.gadā bibliotēkā sāka strādāt bibliotekāre Ausma Zelča. Viņa atcerējās, ka bibliotēkā toreiz bija tikai daži simti grāmatu, divi grāmatu plaukti ar krusteniski būvētām kājām, garš sols gar vienu telpas sienu, viens neliels galdiņš un viens krēsls, kur sēdēt bibliotekārei.
Pēc neilga laika Vectilžas ciema padomi un bibliotēku pārcēla uz ,,Dambīšiem” (mājām, kuras atradās pie Balvi -Tilža lielceļa) un tur bibliotēka bija ilgus gadus. Bibliotēkai bija atvēlēta liela telpa, vēlāk arī palīgtelpa. Bibliotekārei pašai vajadzēja iepirkt grāmatas, tās apstrādāt – apzīmogot, līmēt stūrīšus, rakstīt pasītes, ierakstīt inventāra un summārās uzskaites grāmatā, klasificēt, rakstīt kataloga kartītes alfabētiskajam un sistemātiskajam katalogam, kārtot katalogus. Tika izliktas tematiskās izstādes, atspoguļoti partijas, kolhoza un ciema izpildu komitejas notikumi, veidota sadarbība ar skolu. Bibliotēkā pasūtīja visus iespējamos žurnālus un laikrakstus, bet to nebija nemaz tik daudz kā tagad. Paralēli Vectilžas bibliotēkai nodibināja bibliopunkts Sudarbē un reizi nedēļā bibliotekārei bija jāstrādā bibliopunktā.
Laikā no 1972.gada līdz 1975.gadam bibliotekāri Ausmu Zelču aizvietoja Tija Zelča. 70.gados bibliotēku no Dambīšiem pārcēla uz Vectilžas centru, bet 1986. gadā turpat centrā to ievietoja 12 dzīvokļu mājas divistabu dzīvoklī. Telpās bija malkas apkure.
Par bibliotekāri sāk strādāt Maruta Zelča (Keiša).
90.gados bibliotēka nonāca pašvaldības bilancē un tās turīgums kļuva atkarīgs no pašvaldības naudas maka biezuma.
1995.gadā bibliotēku pārcēla uz Vectilžas pagasta padomes telpām, Līvānu tipa mājā (otrajā stāvā trīs telpas).
1997. gadā 12. martā bibliotēkā par vadītāju sāk strādāt Ina Skrima (Ločmele). 1984.gadā beigusi Malnavas lauksaimniecības tehnikumu, agronomijas specialitāti.
2007.gadā Latvijas Kultūras Koledžā ieguvusi bibliotēku informācijas speciālista kvalifikāciju.
2004.gadā bibliotēkā ievietoja pirmos divus datorus ar interneta pieslēgumu.
Bibliotēkas fondam pieaugot, lietošanā esošās telpas bija ļoti aizņemtas, tādēļ, 2006.gada aprīlī sāka jaunās bibliotēkas celtniecību, kuru veica firma „InRem”. Ēka ir būvēta no keramzīta blokiem un ārējā apdarē izmantoti plastikāta dēlīši.
2006.gada 3.novembrī tika atklātas Vectilžas pagasta bibliotēkas pašreizējās telpas. Pagasta padomes priekšsēdētājs Raimonds Bombāns bija galvenais iniciators piebūves celtniecībai, kurai sākotnēji naudu meklēja ar projekta palīdzību, projekts neguva atbalstu, tādēļ pavasarī no valsts kases pašvaldība ņēma kredītu – četrpadsmit tūkstošus latu.
Bibliotēkas kopējās izmaksas ir 17795 Ls. Tagad bibliotēkai ir atsevišķa ieeja. Iekšpusē ir iebūvētas kāpnes, lai nokļūtu otrā stāva datortelpā
2007.gadā pagasta pašvaldība atvēlēja: grāmatu iegādei – 750Ls, periodikai – 650Ls. Bibliotēkai ir laba sadarbība ne tikai ar pašvaldību, bet arī ar Vectilžas pamatskolu, Sporta un atpūtas centru.
Bibliotēkā ir pieejami lietotājiem seši jauni datori. Vienu datoru izmanto bibliotēkas vadītāja. No tiem trīs datori ir iegūti projekta LR Kultūras Ministrija un V/A ,,Kultūras Informācijas Sistēmas” sadarbībā ar Bila & Melindas Geitsu fondu, un vēl trīs datori iegūti ,,Latgales reģionālā attīstības aģentūra” pašvaldību projekta ietvaros.
2008.gadā Ina Skrima beidza Latvijas Kultūras koledžas Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļu un janvārī saņēma pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu bibliotēku informācijas speciālista kvalifikācijā.
2008.gada 2.decembrī - Vectilžas pagasta bibliotēka tika akreditēta. Pamatojoties uz Latvijas Bibliotēku padomes 2009.gada 26.janvāra sēdes lēmumu, Bibliotēkas akreditācijas apliecības Nr. 519, Vectilžas pagasta bibliotēkai  akreditācijā piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem.
2009.gadā – Izveidojot Balvu novadu, Vectilžas pagasta bibliotēka tika pievienota Balvu Centrālajai bibliotēkai kā struktūrvienība - Vectilžas pagasta filiālbibliotēka.
2010.gadā – Bibliotēkai piedaloties erudīcijas konkursā ,,Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv”. Vectilžas pagasta bibliotēka tika nosaukta kā aktīvākā bibliotēka, kur konkursā piedalījās procentuāli lielākais skaits, un kur vadītāja saņēma balvā - ceļazīmi braucienam uz Eiroparlamentu Briselē, kā arī bibliotēka tika pie skaista ,,Trešais tēva dēls “ koka logo.
2014.gada martā piedaloties konkursā: ,,Atklāj monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu bibliotēkā”, ko organizēja SIA ,,Lursoft” un publisko bibliotēku 3td, sadarbībā ar Latvijas banku, ikgadējās iniciatīvas ,,Monētu dienas bibliotēkas” ietvaros, Vectilžas pagasta bibliotēka, kā aktīvākā konkursa dalībniece saņēma vienu no deviņiem Lursoft kārumu groziem.
2015.gada 9.jūnijā – Vectilžas pagasta bibliotēka atkārtoti tika akreditēta. Pamatojoties uz Latvijas Bibliotēku padomes 2015.gada 31.augusta sēdes lēmumu, Bibliotēkas akreditācijas apliecības Nr. 519A,  Vectilžas pagasta bibliotēkai akreditācijā piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem.
2016.gada aprīlī – Balvas ,,Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” pretendentu vidū tika nosaukta arī Vectilžas pagasta bibliotēkas vadītāja. Un saņemts ielūgums no Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības uz ,,GADA BIBLIOTEKĀRS 2015” un ,,PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – GAISMAS NESĒJS” apbalvošanas ceremoniju.
2016.gada martā - piedaloties portāla letonika.lv rīkotajā erudīcijas spēlē: ,,Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!”, kā aktīvākā bibliotēka, bibliotēkas vadītāja saņēma ielūgumu uz gada notikumu monētu mākslā – balvas ,,Latvijas gada monēta 2015” pasniegšanas noslēguma pasākumu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 28.aprīlī.
Kopš 2016.gada septembra Vectilžas pagasta  bibliotēkā ir iekārtots stūrītis bērniem:  vismazākajiem apmeklētājiem – pirmsskolas vecuma bērniem.
 

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto un teksts no Vectilžas pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiāliem: bibliotēkas ēkas Dambīšos un Vectilžas centrā; Ina Skrima ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri Briselē (2010);  bibliotēkas atklāšana un bibliotēkas ēka (2006); Ina ar Vectilžas pagasta pārvaldes vadītāju Genovefu Jermacāni, Balvu Centrālās bibliotēkas direktori Rutu Cibuli un letonika.lv pārstāvēm Anitu Vasiļjevu un Baibu Altenu (2010); ar kārumu grozu no Lursoft (2014); stūrītis vismazākajiem apmeklētājiem (2016)

Raksta ID: 469
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1810
Ievietots:: 25 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka