Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Rugāju novada bibliotēka

Raksta ID: 467
Atjaunināts: 06 novembris, 2019

p.n. Rugāji, Balvu rajons, LV - 4570
Rugāju ciema bibliotēku dibināja Rugāju ciema izpildu komiteja 1951. gadā. Bibliotēka atradās 1934. gadā celtā koka ēkā, kopā ar ciema izpildu komiteju. Telpu kopējā platība bija 23 m². Šajā laikā Rugāju ciema padomes teritorijā bija vairākas nelielas bibliotēkas - Rugāju vidusskolas bibliotēka, Medņu un Upmalas pamatskolu bibliotēkas, p/s. „Rugāji” arodbiedrības bibliotēka un Ždanova v.n. kolhoza bibliotēka (tagad Rugāju 2. bibliotēkas apkalpojamā teritorija).
1967. gadā bibliotēku pārcēla uz bijušo Rugāju pagasta valdes ēku (attēlā), kas uzcelta par iedzīvotāju saziedotajiem līdzeklim 1939. gadā un ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis. Sākotnēji bibliotēka bija ēkas pirmajā stāvā 30 m² lielā telpā. Šajās telpās bibliotēka atradās 30 gadu.
1997. gadā to pārcēla uz otro stāvu, bet telpas bija nedaudz mazākas – 29 m².
Bibliotēkas attīstība strauji uzlabojās sākot ar 2001. gadu. Tajā pašā ēkā tika izremontētas vairākas telpas, kur iekārtots abonements un lasītava ar 67 m² kopplatību, bet pēc 2006. gada kapitālremonta bibliotēkas kopējā platība palielinājās līdz 111 m² . Ir abonements, lasītava, bērnu stūrītis. Bibliotēkā ir bezmaksas internets.
Ziņas par Rugāju pagasta bibliotēkas darbiniecēm:
1956. gadā bibliotēkā strādājusi Olga Leipurte,
1956.-1958. gads -  Vija Lapiņa,
1958. – 1959. gads – Ārija Grīnberga,
1959. – 1960.gads – A.  Blūma,
1960. – 1966. gads – Anna Odumiņa (Bērziņa),
1966. – 1967. gads – Ārija Kamenščika,
1967. – 1977. gads – Anna Odumiņa,
1977. -  strādā – Anita Zaharāne (Magina)


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
 


Raksta ID: 467
Atjaunināts: 06 novembris, 2019
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1905
Ievietots:: 25 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 novembris, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Bērzpils pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka