Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bērzpils pagasta bibliotēka

Raksta ID: 463
Atjaunināts: 25 septembris, 2023

Bērzpilī, Dārza ielā 12a-8, p.n. Bērzpils, LV - 4576
Bērzpils pagasta bibliotēka dibināta 1946. gadā. Tā atradās Domopolē 1867. gadā celtajā skolas ēkā, kurā bija Bērzpils ciema tautas nams.
1948. gadā turpat Domopolē tika uzbūvēta jauna ciema izpildu komitejas māja, kuras 2. stāvā tika pārcelta ciema bibliotēka. Bibliotēkai atvēlētas divas telpas ar aptuveni 50 m² platību. Šajās telpās bibliotēka atradusies līdz 1987. gada 18. septembrim, kad reizē ar ciema izpildkomiteju un sakaru nodaļu tā pārcelta uz jaunuzcelto divstāvu ēku Bērzpils centrā pretī vidusskolai.
Bibliotēka tika izvietota trīs nelielās telpās, kuru kopējā platība bija ap 40 m². Telpas bija šauras, bet izdevīgi tas, ka bibliotēka atradās pagasta centrā blakus skolai. Līdz ar to palielinājās apmeklētāju un lasītāju skaits, bija iespējams vairāk organizēt dažādus pasākumus kā pieaugušajiem tā bērniem.

Piecdesmito gadu sākumā Bērzpils ciema padomes teritorijā nodibināta otra bibliotēka un tā atradusies Golvaru ciemā. Tās nosaukums bijis - Golvaru ciema bibliotēka. Šajā bibliotēkā strādājuši Jāzeps Toks, Antonija Birkova, Staņislavs Jaundžeikars, Janīna Jaundžeikare, Albīna Livzeniece (līdz 1962. gadam). Golvaru ciema bibliotēka slēgta ap1969 gadu, jo pēdējos trīs gadus (!967.-1969.) sabiedriskā kārtā tur strādāja Golvaru 8-gadīgās skolas pionieru vadītāja Tamāra Zelča, kura grāmatas lasītājiem izsniedza 3 reizes nedēļā. Golvaru ciema bibliotēkas grāmatu krājuma lielākā daļa tika nodota Bērzpils ciema bibliotēkai, bet daļa nonāca arī Golvaru 8- gadīgās skolas internatā skolēnu izmantošanai
Tagadējā Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa, pētot savas bibliotēkas vēsturi, aptaujājusi vecākos pagasta iedzīvotājus un strādājusi ar arhīva materiāliem. Konstatēts, ka pilnīgu ziņu par bibliotēku un tās darbiniekiem no dibināšanas laika līdz piecdesmito gadu beigām nav, bet bibliotēkā īsāku vai garāku laiku ir strādājuši: Marta Berkels, Antons Učelnieks, Lucija Jurkāne, Valentīna Ruņģe, Biruta Ķelle, Ārija Ķelle, Marija Ļvova.

Bērzpils pagasta bibliotēkā, sākot ar pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem, pamatā strādājušas darbinieces ar vidējo speciālo izglītību, kuras beigušas Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumu. Tās bija Marija Ļvova (Učelniece) (1959-1969), Anita Šustere (Barkāne) (1969-1975) un Anna Griestiņa (Prole) (1979), kura strādā arī pašlaik.
Nomainoties bibliotēkas pastāvīgajām darbiniecēm, vai arī aizejot bērnu kopšanas atvaļinājumā, Bērzpils pagasta bibliotēkā vēl strādājušas Virgīnija Lūzeniece, Silvija Jurkāne, Paulīna Stepāne, Austra Rakstiņa, Bārbala Galeja, Ausma Resne, Anna Sergeviča.
2005. gada oktobrī pagasta bibliotēka atkal pārcēlusies uz citām telpām – 18 dzīvokļu māju ar centrālo apkuri. Bibliotēkas vajadzībām pārbūvēts trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 60 m². Telpas ir gaišas, siltas, labs apgaismojums ( iekārtots pēc bibliotēkas vadītājas plānojuma par krājuma, lasītavas un datoru izvietojumu).
Bibliotēkā pieejams bezmaksas internets, datori, printeris, multifunkcionāla iekārta.
Bērzpils bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa ir LNB Atbalsta biedrības konkursa "Pagasta bibliotēka - gaismas nesējs" uzvarētāja Latgalē 2011.gadā. Tāpat 2011.gadā Anna apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu.

2022.gadā pēc nepilnu 46 spraiga un atbildīga darba pelnītā atpūtā-pensijā devās Bērzpils bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa. No 2022.gada 20.jūnija kā bibliotēkas vadītāju  darba uzsākusi Anna Kriviša.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no Bērzpils bibliotēkas novadpētniecības fonda:
1.    attēls - Bērzpils pagasta padomes ēka, kur atradās bibliotēka no 1987.-2005. gadam
2.    attēls – Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja Anna Griestiņa

Raksta ID: 463
Atjaunināts: 25 septembris, 2023
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2590
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 25 septembris, 2023 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baltinavas pagasta bibliotēka
b Balvu bērnu bibliotēka
b Balvu centrālā bibliotēka
b Balvu pagasta bibliotēka
b Briežuciema pagasta bibliotēka
b Bērzkalnes pagasta bibliotēka
b Krišjāņu pagasta bibliotēka
b Kubulu pagasta bibliotēka
b Kupravas pagasta bibliotēka
b Lazdukalna pagasta bibliotēka
b Lazdulejas pagasta bibliotēka
b Medņevas pagasta bibliotēka
b Rekavas bibliotēka
b Rugāju novada bibliotēka
b Skujetnieku bibliotēka
b Susāju bibliotēka
b Tikaiņu bibliotēka
b Tilžas pagasta bibliotēka
b Upītes bibliotēka
b Vectilžas pagasta bibliotēka
b Vecumu pagasta bibliotēka
b Viļakas bibliotēka
b Vīksnas pagasta bibliotēka
b Žīguru pagasta bibliotēka