Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Stradiņa Margarita

Raksta ID: 461
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Pedagoģe, literāte, sabiedriskā darbiniece
Dzimusi 1927. gada 6. jūlijā Rugāju pagasta Ozolsalās, kur vecākiem piederēja iekopta liela saimniecība. 1941. gada 14. jūnijā trīspadsmit gadus veco Margaritu kopā ar ģimeni - māti, tēvu, diviem brāļiem deportēja uz Krasnojarskas novadu Sibīrijā. Tēvs no ģimenes tika atšķirts pie izsūtīšanas un tā arī aizgāja bojā. Lai izdzīvotu Sibīrijā bija smagi jāstrādā, jācīnās ar salu, sniegu, tumšajām taigas naktīm, zvēru draudiem, badu un slimībām. Neizpalika arī pazemojumi, lamas - fašisti, buržuji u.c.1946. gadā Margarita ar jaunāko brāli atgriezās Latvijā. 1950. gadā viņa beidza Valmieras pedagoģisko skolu, bet 1961. gadā Daugavpils pedagoģiskā institūta Bioloģijas fakultāti. Strādājusi par skolotāju Šķilbēnu, Kurmenes, Aususalas pamatskolās, Rugāju vidusskolā. 1969. gadā politisko uzskatu dēļ no darba Rugājos atbrīvota. Vēlāk ilgus gadus strādājusi Vecpiebalgas vidusskolā par skolotāju. Sākoties Atmodai, atgriezusies Rugājos. Darbojusies Latvijas Tautas frontē.1989. gadā Rugājos atjaunojusi Mazpulku organizāciju, palīdzējusi un organizējusi mazpulku darbu citās rajona skolās - Upītes, Stacijas, Vectilžas pamatskolās, Rekavas, Baltinavas un Viļakas vidusskolās. Par Sibīrijā pārdzīvoto stāsta Margaritas Stradiņas grāmata "Atņemtā Dzimtene" (1999) un papildinātajā izdevumā(2003)
 Dzeju Margarita sākusi rakstīt Sibīrijā, kad strādājusi lopu pieņemšanas punktā. Rakstījusi daudz, bet drīz vien ar sarakstīto sildījusi rokas pie ugunskura, jo papīrs bija bērza tāss, kas labi dega. Pēc atgriešanās Latvijā 1947. gadā, atsākusi rakstīt, bet 1949. gada deportāciju laikā atkal sadedzinājusi.. Turpmākajos gados rakstītā dzeja tikusi paslēpta dziļi zemē zem akmens savās dzimtajās mājās.
2008. gadā iznācis dzejoļu krājums "Kadiķīša ēnā", 2018.gadā - "Mirkļu puteņos".
Par mūža ieguldījumu Latvijas labā Margarita Stradiņa 1996. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi. 2012.gadā viņa apbalvota ar Rugāju novada pašvaldības Goda rakstu.
M.Stradiņai ir sava māja Rugājos un savi vaļasprieki - makšķerēšana, rokdarbi, puķkopība. Ir liela kolekcija gladiolu un ap 300 šķirņu liliju.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto: M. Stradiņa Vecpiebalgā (1981)
         M. Stradiņa Rugājos (foto no personīgā arhīva)
         M. Stradiņa un P. Kļaviņš  dzejas krājuma „Kadiķīša ēnā” atvēršanas svētkos Rugāju vidusskolā 2008. gadā (I. Bobrovas foto)

Raksta ID: 461
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 3157
Ievietots:: 24 marts, 2009 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Valsts apbalvojumi


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze